Annons
X
Annons
X

Fosterbarn ska adopteras oftare enligt nytt förslag

Föräldrar till barn som far illa bör oftare förlora vårdnaden till fosterhemmet och fler adoptioner bör göras. Krav på utbildning av alla fosterföräldrar och specialistauktorisation för dem som utreder barnen. En rad banbrytande förslag är på gång i Stockholm.

En komplett översyn av hela den sociala barnavården har gjorts av Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst, Buss. Slutrapporten är precis klar och kommer att behandlas den 19 april i socialtjänstnämnden.

Dess ordförande, socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) ställer sig redan positiv till de flesta förslag, där tyngdpunkten ligger på situationen för barn i familjehem, eller fosterhem som det också kallas.

–Med nästan 800 barn placerade i familjehem är vi störst i Sverige och bör också vara bäst. Barn i familjehem ska ha högsta prioritet, säger han och vill ta fram nya riktlinjer, metoder och organisation.

Annons
X

Han har tidigare argumenterat för att fler nationella adoptioner bör göras och det återkommer i utredningen. Barn kan leva i fosterfamilj i flera år utan att frågan om adoption ens tas upp. Ett enda barn adopterades i Stockholm år 2007. Samtidigt fanns 23 barn under fem år som redan varit placerade mer än tre år i familjehem.

–Socialtjänsten måste sluta väja för den svåra frågan. Små barn där man tidigt gör bedömningen att de svårligen kan återvända till föräldrarna bör placeras direkt i familjer som är förberedda på en eventuell adoption.

Både rapportförfattarna och Ulf Kristersson vill att staden ska kräva nödvändiga lagändringar av regering och de två statliga utredningar som nu överväger frågan: bland annat bör socialtjänsten själv få föreslå adoption eller överflyttning av vårdnaden till annan person än familjehemmet. Men redan dagens lagstiftning ger utrymme för socialtjänsten att arbeta mycket mer aktivt.

Idag rekryteras fel familjehem, menar socialborgarrådet. De flesta vill ta hand om små barn, men i själva verket handlar två av tre placeringar om tonåringar.

–Det räcker inte med att bara vara släkt. Det handlar ofta om barn med svåra problem vilket kräver mer professionell hjälp och samarbete med skola, polis och hälsovård, betonar Ulf Kristersson.

För att förbereda fosterhemmen på vad det innebär bör det ställas krav på utbildning för samtliga nya familjer. Idag har bara 10 procent utbildning och det är inget krav när släktingar tar hand om barnet, vilket sker i nästan två av tre nya placeringar.

Utredningen föreslår en högskolesatsning för 250 socionomer i Stockholm som blir specialiserade på svåra barnutredningar. Bra förslag, anser socialborgarrådet.

–Jag anser även att vi bör införa en lokal auktorisation för dem med specialistutbildningen samt yrkeserfarenhet, säger han.

Kring varje fosterbarn bör finnas ett team med representanter för socialtjänst, skola och sjukvård vilka gör en tydlig plan. Barnet och familjehemmet föreslås också få separata socialsekreterare.

Först till sommaren är de statliga utredningarna Adoptionsutredningen och Barnskyddsutredningen klara med sina förslag till om fler adoptioner och överflyttning av vårdnad kräver lagändringar.

Foto: Patrik Lundin

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X