Annons

”Fossil kraftvärme ska inte subventioneras”

Helene Hellmark Knutsson och Markus Selin.
Helene Hellmark Knutsson och Markus Selin. Foto: TT

Elnätsbolagen måste ta sitt ansvar, betala sina miljökostnader och göra de investeringar som krävs, inte bara plocka ut vinster på elkonsumenterna. Det skriver Helene Hellmark Knutsson och Markus Selin (S) i en replik.

Under strecket
Publicerad

På SvD Debatt den 14 juni skriver tre kommunstyrelseordförande tillika moderater från Täby, Norrtälje och Sigtuna om att förutsättningarna för kraftvärmen måste förbättras. Det Erik Andersson, Bino Drummond och Olov Holst framför delas till del av Socialdemokraterna: en tillförlitlig tillgång på el blir en allt viktigare konkurrensfaktor, och kraftvärmen har många positiva sidor. Fjärrvärme är effektivt, förbrukar en mindre mängd bränsle och ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Precis som energiöverenskommelsen stipulerar så är en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmning en förutsättning för att klara en förnybar el- och värmeförsörjning.

Sveriges energipolitik får högt betyg av Internationella energirådet, IEA. Sverige kallas föregångsland när det gäller att övergå till låga utsläpp. IEA lyfter just fram utbyggnaden av fjärrvärme och installation av värmepumpar med ren och effektiv energi som anledningen bakom de kraftigt minskade utsläppen. Samtidigt välkomnar IEA förslagen i vårändringsbudgeten om att använda skatter och att ta bort onödiga subventioner för fossila bränslen för att fortsätta få ner utsläppen och gå mot fossilfri energi.

Annons
Annons
Annons