Annons

Janerik Larsson:Förvirrat i DN om bolagsskatten

Jacob Lundberg
Jacob Lundberg

”Det finns flera, goda liberala argument för att medborgare och företag ska betala skatt. Det minst kontroversiella är att man har en skyldighet att göra rätt för sig.” Det skriver Elsa Kugelberg i DN idag.

Under strecket
Publicerad

Det finns mycket att säga om Kugelbergs artikel men det som är det grundläggande misstaget har korrigerats på ett pedagogiskt sätt av Timbros chefsekonom Jacob Lundberg i en Smedjan-artikel där han bl a skriver så här:

Aktiebolag är bara ett sätt för människor att gå ihop och driva affärsverksamhet tillsammans. Ett bolag är inte en ondskefull ande som svävar över människorna.

Trots detta ganska självklara faktum pågår det en tidvis både högljudd och förvirrad debatt om bolagsskatten där utgångspunkten är att bolag ska ”göra rätt för sig” som vore de fysiska personer. Nu för tiden måste storföretagen bidra som ”goda samhällsmedborgare” – ”och det gör man genom att betala bolagsskatt”, skrev SVT-reportern Jan Nylander i en analys angående att Volvo nu betalar bolagsskatt efter att tidigare ha nolltaxerat. Det framställs som om Volvos aktieägare inte betalat någon skatt alls på sin investering.

I själva verket har aktieägarna betalat inkomstskatt (och deras arbetsgivare arbetsgivaravgift) när pengarna en gång tjänades in och investerades i aktier. När vinsten sedan delas ut till aktieägarna utgår kapitalinkomstskatt med 30 procent. Slutligen måste aktieägaren betala moms och eventuella punktskatter när pengarna ska konsumeras. Pengarna kommer alltså att ha beskattats i flera led innan investeraren kan ha glädje av dem – oavsett om företaget betalar bolagsskatt eller inte. (- - -)

Annons
Annons

Många ekonomer argumenterar till och med för att det inte borde finnas någon bolagsskatt över huvud taget. Ett viktigt skäl är att bolagsskatten innebär dubbelbeskattning. Som nämnts ovan måste aktieägarna betala kapitalinkomstskatt på 30 procent när de får utdelning från bolaget. Tillsammans med bolagsskatten på 22 procent innebär det att totalt 45 procent går i skatt om vinsten utdelas direkt.

Lundberg har utvecklat resonemanget i rapporten ”Skatt på kapital”.

I regeringens Nya skatteregler för företagssektorn kan man läsa på sidan 103:

I en liten öppen ekonomi bärs bolagsskatten till stor del av arbetskraften
Det har i ett antal studier gjorts försök att uppskatta den andel av
bolagsskatten som bärs av produktionsfaktorn arbete. Uppskattningarna
skiljer sig delvis åt beroende på hur hög kapitalets rörlighet antas vara.
Undersökningarna tyder på att produktionsfaktorn arbete bär en relativt
stor andel (större än 50 procent) av bolagsskatten i en liten öppen
ekonomi. Randolph (2006) och Harberger (2008) menar t.o.m. att
bolagsskatten bärs till nästan 100 procent av produktionsfaktorn arbetet i
en liten öppen ekonomi.13
Nyare studier av Fuest med flera (2016) och Arulampalam med flera
(2012) stödjer tidigare resultat i och med att de finner relativt stora
effekter på lönerna av en höjd bolagsskatt.14 För varje extra euro i
bolagsskatt ett företag betalar kommer enligt Fuest med flera (2016)
lönesumman att sänkas med 0,44–0,77 euro, där cirka 85 procent av
effekten kan hänföras till effekter via förändrad lönesättning. Den
resterande delen kommer från effekten på investeringar. Arulampalam
med flera (2012) uppskattar att en bolagsskattehöjning på en euro leder
till en sänkning av lönesumman med 0,50 euro.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons