Annons
X
Annons
X

Fingerprints vd: Förvärv kan få oss att växa snabbare

Fingerprint Cards är fortsatt hungrigt efter torsdagens starka rapport. För 2016 har bolaget siktet inställt på både marknadsintåg och förvärvsmöjligheter.

– Marknadsandelen kommer att överstiga 50 procent, säger vd Jörgen Lantto till SvD Näringsliv.

[object Object]
Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Fingerprint Cards bokslutsrapport var stark och över marknadens förväntningar. Intäkterna för fjärde kvartalet steg med nära 1 200 procent jämfört med fjolårets siffror. Samtidigt justerades försäljningsprognosen för helåret 2016 upp, från 6,5–8,5 miljarder kronor till 7–8,5 miljarder kronor. Vid 14-tiden var aktien upp någon procent.

När SvD Näringsliv talar med Fingerprints vd Jörgen Lantto är han nöjd men fortsatt ivrig att vinna mark på marknaden för fingeravtryckssensorer i smartphones.

– Vår plan är att fortsätta ta marknadsandelar. För två månader sedan uppskattade vi att marknadsandelen kommer att vara 45 procent i 2015. För 2016 uppskattar vi att vi kommer att växa snabbare än marknaden, säger Lantto och fortsätter:

Annons
X

– I december sade vi att vår marknadsandel, givet vårt intervall i intäkterna 6,5–8,5 miljarder kronor, skulle uppgå till 50–70 procent. Nu har vi snävat av intervallet, så om 70 procent skulle motsvara 8,5 miljarder kommer det nya intervallet, som nu börjar på 7 miljarder, betyda att marknadsandelen kommer att vara mer än 50 procent, säger han.

Bolaget tror också att dess fingeravtryckslösningar anpassade för områden utanför smartphone-marknaden kommer att vinna mer mark framöver.

– Vår uppskattning för 2018 är att storleken på marknaden exklusive smartphones i antalet enheter kommer att vara nästan lika stor som marknaden för smartphones i 2016, som är vår befintliga marknad. Då pratar vi konkret om en halv miljard enheter och det gäller till exempel smarta kort, bilar och "internet of things", lås och andra tillämpningar som vi siktar in oss på, säger han.

Som en del av tillväxtstrategierna tittar även bolaget på förvärv, enligt vd:n.

– Ja, det är ett sätt att använda en stark kassa som vi har lyckats bygga upp och som vi räknar med att ha framöver. Genom förvärv skulle vi kunna växa ännu snabbare än vi skulle ha gjort annars, säger han.

**Jonas Olavi, **allokeringsstrateg på Alfred Berg, tror att de starka siffrorna kan ge bolaget lite andrum efter ett år av kraftiga kurssvängningar, och disparata aktievärderingar från analytikerna Carnegie, ABG Sundal Collier och Arctic Securities.

– Det är kul att Fingerprint uppvisar ett stark kvartal. Det har varit mycket tjafs om aktien och det kommer att fortsätta. Men förhoppningsvis kommer det in fler analytiker som ger bättre genomlysning i bolaget. I takt med det, minskar svängningarna också i aktien, säger Jonas Olavi.

**För helåret 2015 **valde styrelsen att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna. I stället överraskade de med förslag om återköp av bolagets egna B-aktier, maximalt 10 procent av aktierna i bolaget samt att göra en aktiesplit om 5:1.

Jonas Olavi säger att återköpen kan betraktas som en variant till utdelning och att det är ett styrkebevis för bolaget. Att man dessutom gör en aktiesplit betyder i princip att bolaget bjuder in nya aktieägare. Liknande resonemang ger Lantto på de båda punkterna.

– Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2015, i stället har styrelsen önskat mandat från bolagsstämman i maj om aktieåterköp, givet vår kassa och finansiella ställning som ett sätt att skapa ytterligare aktieägarvärde, säger Lantto och fortsätter:

– Aktiespliten är delvis ett svar på mångas önskemål. Vi har ju väldigt många mindre aktieägare som helt enkelt tycker att de är svårt att handla med aktier på den prisnivå som den befinner sig i just nu. Så det är ett sätt att underlätta för våra mindre aktieägare.

Annons

Fingerprint Cards vd Jörgen Lantto.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X