Förväntade förändringar från Ulf Kristersson

En utveckling med skenande sjuktal har brutits, det kan ingen ta ifrån alliansen. Samtidigt påtalades flera av de ­problem som nu rättas till ­tidigt – till och med av rege­ringens egna medarbetare. Just den delen är det svårt att imponeras av.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det var med den ödmjuka tonen som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, tillsammans med alliansens ledamöter i socialförsäkringsutskottet, presenterade ett antal förändringar i sjukförsäkringen på
DN Debatt. Misstag erkändes och beklagades, samtidigt som de goda intentionerna bedyrades. ”Vi vet sedan 100 år att det är komplicerat att genomföra stora sociala reformer”, skrev de fem politikerna, och aviserade sedan ett antal viktiga förändringar i den utskällda sjukförsäkringsreformen.

Till de viktigare hör att den period som kallades ”omförsäkring” omformas. Det abrupta slut som en sjukskrivning nådde efter 2,5 år mjukas nu upp och de olika stöd- och rehabiliteringsinsatser som skulle komma i den tre månader långa arbetslivsintroduktionen förläggs nu till själva sjukskrivningsperioden. Rehabilitering och insatser, men också nya beslut och insikter om de drabbades möjligheter kommer alltså att ske på vägen och i en process, snarare än under de ganska pressade tre månader på Arbetsförmedlingen som omförsäkringen bestod av.

Annons
Annons
Annons