Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

The Vienna Paradox Förvandlingen till amerikan

The Vienna Paradox

Författare
Genre
Övrig

Förlag: New Directions BooksÖvrigt: Sakprosa

Det saknas knappast litteratur om de europeiska judarnas fasor under den nazistiska terrorn på 30- och 40-talen. Vad det däremot inte vimlar av är vittnesskildringar som förenar den privata biografin med kritiska kulturteorier, och som rent intellektuellt granskar innebörden av att i all hast lämna sitt land för ett annat, av att utan några som helst förberedelser byta kontinent, språk och livsstil. Därför tog förläggaren på amerikanska New Directions Books härom året kontakt med den meriterade litteraturprofessorn Marjorie Perloff, som sex år gammal kom till USA som judisk flykting från Wien. Perloff, som i vuxen ålder framför allt gjort sig ett namn som framstående Wittgenstein-kännare, tvekade dock inför uppgiften: ”Till skillnad från många andra hade jag inga fasansfulla händelser att vittna om. Omvälvningen var för min familj både psykologisk och kulturell, men aldrig livshotande. Vi satt aldrig i koncentrationsläger och
ingen av mina nära släktingar fängslades.”

Men hon fann omsider en mängd andra intressanta aspekter på sin familjs öde, och slutligen gick hon med på att skriva den bok som nu kommit ut med titeln The Vienna Paradox.
Här har hon framför allt velat undersöka de mekanismer som styrde förvandlingen av den 6-åriga tysktalande flickan Gabriele Mintz från Wien till den engelsktalande Marjorie, som småningom kom att bli professor vid Stanford University - en process som tog fart den dag Österrike anslöt sig till Hitlertyskland 1938.

En viktig sida av Perloffs historia (utan vilken hennes liv hade sett radikalt annorlunda ut, och den här boken förmodligen aldrig hade skrivits) är att hon inte har vilken familjebakgrund som helst, utan kommer från en ovanligt inflytelserik släkt. Hennes morfar, Richard Schüller, arbetade en kort tid som utrikesminister i förbundskansler Dollfuss regering, och senare som delegat i Nationernas Förbund, alltmedan farfadern, Alexander Mintz, ingick i de litterära kotterierna
kring Arthur Schnitzler och Peter Altenberg och i den legendariska Café Griensteidl-kretsen runt förra sekelskiftet. Hennes mor kom senare att bli professor i ekonomi vid Columbia University, och fadern en framstående jurist och hängiven litterat.
Den unga Gabriele hade alltså turen att växa upp i en aristokratisk och fullkomligt assimilerad judisk familj genomsyrad av vad man i Wien kallar Kulturdrang - en livshållning där konsten och den högborgerliga bildningstraditionen utgör den enda konfessionen, och det tyska finkulturella arvet den enda sanna identifikationen. Över huvud taget bestod det österrikiska samhällets elitskikt under det tidiga 1900-talet av en stor andel judar, även om de befolkningsmässigt utgjorde en klar minoritet. Men i utkanten av den sjudande mondäna stadskärnan fanns ett annat Wien; det ”Hitlers Wien” som med sitt pyrande hat och skeva nationalism på kort tid kom att eliminera de livgivande judiska inslagen i staden, förmodligen för all framtid.

Annons
X

I en kombination av
intellektuell analys, släktsaga och memoar beskriver Perloff så effekterna av flykten (eller snarare flytten) från Wien till New York. Och det är de vidsynta betraktelserna över de bildningsmässiga och politiska skillnaderna mellan den tidens Centraleuropa och USA som utgör bokens verkliga förtjänster. För skolflickan Gabriele, som snart alltså väljer att kalla sig Marjorie, gäller det plötsligt att lägga ikoner som Goethe, Schiller och Kant åt sidan, till förmån för namn som Henry James, Dickens och Thackeray.
Som äldre student och forskare gick det också snart upp för henne att den amerikanska akademiska världen inte hade mycket till övers för den österrikiska och europeiska kulturens självändamål och höga abstraktionsnivåer, såvida de inte kunde omsättas praktiskt eller tjäna något slags utilitaristisk idé. Medan hon i sin exklusiva miljö i Wien hade fått lära sig att den sanna konsten framför allt präglades av sin icke-instrumentella och andliga natur, blev hon i USA snabbt varse en dominerande
relativistisk konstuppfattning, där boskillnaden mellan fin- och populärkulturen suddats ut och där de konstnärliga uttrycken framför allt betraktades som politiskt och socialt betingade fenomen.

Men även om Perloff tidigt minns sina föräldrar beklaga sig över amerikanernas ”naiva” och ”dumma” förhållande till den klassiska kulturen, underströk de samtidigt att den anglosaxiska demokratin hade räddat livet på dem; att USA inte bara hade varit inställt på att ta emot dem som flyktingar och därmed bereda vägen för deras framtida karriärer i livet, utan rentav skickat egna soldater till Europa för att förgöra den nazistiska terrorn. Just denna moraliska aspekt på USA:s roll under andra världskriget återkommer hon till upprepade gånger i boken. Särskilt indignerad blir hon av sådana intellektuella giganter som Theodor Adorno och Paul de Man (hon skulle också ha kunnat nämna Bertolt Brecht), som medan de åtnjöt en mängd förmåner i amerikansk exil tävlade i att kokettera med sitt totala ointresse för - och
rentav fiendskap mot - den amerikanska politiken och kulturen.

Så blir Perloffs memoar i stora stycken en fullt naturlig försvarsskrift för USA:s avgörande roll i 1900-talshistorien och för dess egenskap av nation full av infriade löften och drömmar. De här intrycken kom att befästas redan vid hennes första återbesök i Wien på 50-talet, då Österrikes judar reducerats till 1 procent av befolkningen, och då en färsk studie visade att en majoritet av österrikarna snarare uttryckte sin förbittring mot de allierades tio år långa ockupation efter kriget än mot åren under nazisternas styre. Men Goethe tog hon åtminstone med sig tillbaka över Atlanten, och med honom hans framsynta visioner av den nya världen: ”Amerika, du har det bättre / än vår kontinent, den gamla / Du har inga förfallna slott / och ingen basalt ”

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X