Annons
X
Annons
X

Förvaltningsdomstolen: ”Datorn är inte en tv-mottagare”

En dator med internetuppkoppling kan inte anses vara en tv-mottagare, anser Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Därmed slipper datorinnehavaren betala tv-avgift.

Foto: JESSIKA OLOFSSON

Radiotjänst har tidigare tolkat lagen som att det faktum att någon äger en dator, oavsett hur den fungerar eller används, bör ha varit skäl nog för att ta ut avgiften. Flera domstolar har gått på Radiotjänsts linje.

Men när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i dag släppte sin dom i ärendet kom beslutat ett en dator med internetuppkoppling inte innebär skyldighet att betala tv-licens.

Domstolen grundar sin dom på formuleringen att en tv-mottagare enligt lagen är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program och att det är de som har en sådan tv-mottagare som ska betala avgift.

Annons
X

Men en dator med internetuppkoppling är inte avsedd för att ta emot utsändningar av tv-program – även om den kan göra det. Att SVT börjat att sända ut sitt schemalagda programutbud på webben i februari 2013 ger därför inte Radiotjänst rätt att ta ut tv-avgift från dem som har dator med internetuppkoppling.

Ska en avgift läggas även på datorer ”bör det fordra tydligt stöd i lag”, skriver HFD i ett pressmeddelande där man också kallar tv-avgiften för ”en betungande förpliktelse”.

Radiotjänst konstaterar kort att man nu får återgå till den tidigare tillämpningen, det vill säga inte längre ta radio- och tv-avgift för dator/mobil med internetuppkoppling.

”Vi hade förväntat oss att HFD skulle döma enligt lagstiftarens intention med ett teknikneutralt utrustningsbegrepp och därigenom bekräfta att Radiotjänsts tolkning och tillämpning av lagen är korrekt”, skriver Radiotjänst i ett pressmeddelande.

**Det mål som **togs upp i högsta instans handlade om en man i Lund som i och för sig medger att han har en dator med internetuppkoppling, men som säger att han inte skaffade den i syfte att titta på tv. Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser att han, enligt lagen, ändå borde betala tv-licens.

• SvD Börsforum: ”En dator är inte en tv-mottagare”

SvD Näringsliv

Annons
Annons
X
Foto: JESSIKA OLOFSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X