Förutsättningarna har tagit lång tid att klara ut

NÄRMILJÖ Svåra stadsbyggnadsfrågor måste få ta tid – först med de sex aktuella förslagen börjar premisserna klarna. Det skriver arkitekt Anders William-Olsson, son till en av Slussens skapare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Många tycker nog, som Anders Gardebring och Magnus Orest (28/1), att Slussen nu måste vara slutdiskuterad och att staden måste bestämma sig och sätta igång. Att det tog 30 år förra gången är väl ingen tröst, men svåra stadsbyggnadsfrågor måste få ta tid och förutsättningarna måste klaras ut.

Att vi nu, efter två tävlingar och 20 års snackande och skissande, fram till i höstas varit så vilsna tål dock att fundera över. Jag tror att det beror på oklara förutsättningar. Ändå hjälper de sex aktuella förslagen oss härvidlag. Kraftigt minskad biltrafik, ökad kollektivtrafik, bättre gång- och cykelförbindelser är viktiga premisser liksom risken för översvämning, framför allt i t-banan. Stadslandskapet är den centrala frågan, och närmiljön med den fula t-banebron. Man bör tona ner satsningen på Slussen som en plats för handel och vistelse; den bör ”präglas av rörelse och flöden” som Skönhetsrådet säger (16/1).

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons