X
Annons
X

Förutsägbar kritik mot riktlinjerna

Den preliminära versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsymtom har fått ett blandat mottagande – bifall från KBT-förespråkare och kritik från övriga håll. Nu senast från det psykofarmakologiska hållet. Detta är i viss utsträckning naturligt och förståeligt; man uppskattar att det arbetssätt man valt och investerat mycket utbildningstid och karriäransträngningar i omnämns i positiva ordalag och gillar inte att få grundvalarna för detta ifrågasatt, skriver Benjamin Bohman, ordförande i Föreningen för Sveriges KBT-psykologer.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom prioriteras psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) framför såväl andra psykoterapiformer som läkemedel vid majoriteten av depressions- och ångesttillstånd.

Den preliminära versionen av riktlinjerna har fått ett blandat mottagande enligt ett förutsägbart mönster: bifall från KBT-förespråkare och kritik från övriga håll. Först kom en våg av kritik från det psykodynamiska hållet, nu senast från det psykofarmakologiska hållet. Detta är i viss utsträckning naturligt och förståeligt; man uppskattar att det arbetssätt man valt och investerat mycket utbildningstid och karriäransträngningar i omnämns i positiva ordalag och gillar inte att få grundvalarna för detta ifrågasatt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X