Annons
X
Annons
X

Forum för levande historia tillbakavisar kritik

”Vi har ringat in en kunskapslucka hos svenska lärare” menar Christer Mattsson, projektledare på Forum för levande historia som tillbakavisar kritiken mot den kunskapsenkät som fler än 5 000 lärare fyllt i om Förintelsen. Att så många fått dåliga resultat beror inte på det likartade svarsalternativen eller urvalet av lärare menar han.

Ni får kritik från lärarhåll för att svarsalternativen i era frågor varit allt för lika och att det i princip skulle vara omöjligt att få alla rätt även om man är ämnesexpert. Hur ser du på den kritiken?

– Vi har skattat frågorna så att ett litet fel inte ger lika dåliga resultat som ett stort fel. Har man till exempel svarat att massavrättningar av judar inleddes 1933 när Hitler tog makten får man mer fel än om man svarar 1939, trots att rätt svar är 1938. Poängen är att visa att man förstår sammanhangen, judarna var inte den första folkgrupp som Hitler gav sig på. Och jag håller inte med om att man skulle kunna ha fel på alla frågor och ändå ha tillräckliga kunskaper, säger Christer Mattsson, projektledare på Forum för levande historia till SvD.se.

Ni får även kritik för underlaget, att ni låtit andra än historielärare svara på frågorna. Är det verkligen rimligt att en gymnastiklärare ska kunna svara på frågor om Förintelsen?

Annons
X

– De utgör bara en liten liten del av underlaget, vi har i huvudsak skickat ut den här enkäten till historia - och samhällslärare som vi tycker bör känna till den här typen av frågor. Våra slutsatser bygger på historie- och samhällslärarnas svar.

Det finns även kritiker som menar att ni gjort undersökningen för att säkra er egen överlevnad. Hur ser du på det?

– Vår uppgift är att ta reda på hur fakta ser ut och det har vi gjort. Skulle vi ha fått fram motsatt resultat skulle vi kanske bli anklagade för att vilja lägga ned oss själva.

Men borde ni inte då ha frågat enbart samhälls- och historialärare?

– Vi ville ju även ha fram andra lärares åsikter om Förintelsens roll i skolan och därför fick alla svara på enkäten. Hela undersökningen är ju mycket större än bara kunskapsenkäten. Men övriga ämneslärare är en mycket liten del av undersökningen.

Till sist, flera lärare har hört av sig till SvD.se och tycker att frågorna varit för svåra och orättvist ställda. Hur s
er du på det?

– Vi måste veta hur fakta ser ut och kan inte ta hänsyn till det men det är naturligtvis olyckligt om folk tar illa upp. Samtidigt kan vi inte låta det hindra oss från att göra vårt jobb.

Frågorna som lärarna fick quiz.svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X