Annons
X
Annons
X
Konst
Recension

Diane Arbus, ”In the beginning” Förtvivlan, synd, galenskap och rikedom

Den amerikanska fotografen Diane Arbus storhet upptäcktes först efter hennes för tidiga död 1971. 1972 kom en epokgörande fotobok och en utställning på MoMa i New York. En ny utställning på MetBreuer på Manhattan visar fotografens tidiga verk, många ej tidigare visade, om vilken Niclas Östlind skriver ”bättre är så här blir det inte”.

”Elderly woman whispering to her partner, grand opera ball”, 1959/”Female impersonator holding long gloves”, Hempstead 1959.
”Elderly woman whispering to her partner, grand opera ball”, 1959/”Female impersonator holding long gloves”, Hempstead 1959. Foto: Diane Arbus / Met Breuer

Diane Arbus, ”In the beginning”

Genre
Fotografi
Var
Met Breuer, 945 Madison Avenue, New York, USA

TOM 27 november

Diane Arbus (1923–1971) levde och verkade i New York. Hon blev känd för intima och överraskande bilder av barn, vanliga fotgängare och personer som levde i samhällets marginaler. ”Det finns saker ingen skulle se om jag inte fotograferade dem”, sa hon själv om sitt verk.

I sina tidiga anteckningsböcker, som hon började föra i slutet av femtiotalet, noterade hon företeelser som särskilt fångade hennes intresse. Det är listor över ämnen som hon ville undersöka med kamerans hjälp: brott, förtvivlan, synd, galenskap, rikedom och oskuld. Noteringarna kan också vara mer preciserade och bland de nedtecknade områdena finns bårhus, slakthus och kvinnofängelser. I dessa motiv finns en dragning till det avvikande, som sedan Arbus förtidiga bortgång – hon tog sitt liv 1971 endast 48 år gammal – är intimt förknippat med hennes arbete.

”Stripper with bare breasts”, 1961/”The backwards man in his hotel room”, 1961. Foto: Diane Arbus / MetBreuer

Till de mer spridda bilderna hör ”Child with a toy hand grenade in Central park” __(1962). Pojkens taniga kropp är spänd och ansiktet förvridet. Han stirrar rakt in i kameran och tycks inkapslad i förtvivlan och ensamhet, något som förstärks av vidvinkelobjektivets perspektiv, där avståndet mellan förgrund och bakgrund sträcks ut på ett manieristiskt vis. I sin högra hand håller pojken krampaktigt en handgranat – att det är en leksak har i detta sammanhang ingen större betydelse.

Annons
X

Även om fotografier avbildar det omedelbart synliga gestaltar Diane Arbus här, som i många av sina bilder, underliggande tillstånd. I likhet med fotografen August Sanders porträtt från Weimarrepublikens tjugotal – som var en av hennes två stora förebilder, den andra var Lisette Model – speglar Arbus porträtt tiden och samhället i vilket hon verkade: kalla krigets USA. Bilderna kännetecknas av en på samma gång stark närvaro och kyla, och i en viss mening är de uttryck även för fotografen själv. Relationen mellan liv och verk har – på gott och ont – spelat en stor roll i tolkningen av Arbus bilder. Både uttrycket och motivvärlden har setts i ljuset av hennes psykiska ohälsa och gränsöverskridande livsföring.

”Taxicab driver at the wheel”, 1956. Foto: Diane Arbus / MetBreuer

Kärnan i utställningen ”Diane Arbus: In the beginning”, som visas på Met Breuer i det gamla Whitneymuseets lokaler på Madison Avenue, är drygt hundra vintage-printar från 1956–62. Merparten har tidigare aldrig ställts ut. Syftet är att lyfta fram Arbus arbeten från tiden innan hon blev etablerad. Presentationen är ovanligt väl genomtänkt och i rummet finns fristående väggmoduler placerade i rader. Man har hängt en bild på vardera sida, vilket gör att betraktaren kan försjunka i de enskilda fotografierna och samtidigt omslutas av mängden. De förhållandevis små kopiorna har en mörk och intim karaktär; tiden och världen som skildras tycks både främmande och nära. Motiven är från New York och ofta platser där människor söker förströelse och spänning: vaxmuseernas makabra tablåer, nöjesfält, sexklubbar eller biosalonger. Även barnen är många i hennes bilder.

”Jack Dracula at the bar”, New London, Connecticut 1961/”Woman with wite gloves”, NYC 1956. Foto: Diane Arbus / MetBreuer

I utställningens andra del sätts Arbus verk in i en vidare kontext. Här visas både historiska exempel och fotografer verksamma vid samma tid, bland andra Lee Friedlander och Robert Frank. Genren är formad av flanörens fascination för stadens liv; gatan är en scen och fotografen fångar människor och händelser, som regel utan att själv bli sedd. Vad som utmärker Arbus är dock att det finns en synbar kontakt mellan henne och de avbildade, något som var helt avgörande för hennes sätt att arbeta.

I det avslutande rummet presenteras den portfolio med 10 signerade och numrerade kopior som Arbus tog fram 1970–71. Bland dessa finns bilderna som utgör stommen i hennes œuvre. Greppet gör det möjligt att se likheter och skillnader och förändringen handlar framför allt om renodling. De senare bilderna har en klarare och mer utmejslad stil, vilken speglar en ökad självsäkerhet som fotograf. Även övergången till mellanformatskamera i början av sextiotalet hade – med sin skarpare återgivning – en avgörande betydelse för uttrycket. När portfolion släpptes betraktades Arbus som en av de viktigaste i sin generation, men fotomarknaden befann sig i sin linda och endast två exemplar såldes. Det ena köptes intressant nog av konstnären Robert Rauschenberg.

”Lady on a bus”, NYC 1957/”Kid in hooded jacket aiming a gun”, NYC 1957. Foto: Diane Arbus / MetBreuer

Det som har möjliggjort ”In the beginning” är en donation bestående av bilder, negativ, kontaktkartor, brev och anteckningsböcker, som Arbusstiftelsen skänkt till Metropolitan Museum of Art. Att utställningen är resultatet av flera års forskning – något få institutioner mäktar med i dag – avspeglas i den koncentrerade och samtidigt komplexa helhetsbild man lyckas förmedla. Förutom de fördjupande perspektiv som de tidiga bilderna skapar, presenteras nya rön om bland annat dateringar i den rikt illustrerade katalogen. På ett fruktbart sätt förenas här arkivet och utställningen. Man kan göra utställningar på många sätt, men bättre än så här blir det inte.

”Boy stepping off the curb”, NYC 1957./”Fire eater at a carnival”, Palisades Park, New Jersey 1957. Foto: Diane Arbus / MetBreuer
Annons

”Elderly woman whispering to her partner, grand opera ball”, 1959/”Female impersonator holding long gloves”, Hempstead 1959.

Foto: Diane Arbus / Met Breuer Bild 1 av 6

”Stripper with bare breasts”, 1961/”The backwards man in his hotel room”, 1961.

Foto: Diane Arbus / MetBreuer Bild 2 av 6

”Taxicab driver at the wheel”, 1956.

Foto: Diane Arbus / MetBreuer Bild 3 av 6

”Jack Dracula at the bar”, New London, Connecticut 1961/”Woman with wite gloves”, NYC 1956.

Foto: Diane Arbus / MetBreuer Bild 4 av 6

”Lady on a bus”, NYC 1957/”Kid in hooded jacket aiming a gun”, NYC 1957.

Foto: Diane Arbus / MetBreuer Bild 5 av 6

”Boy stepping off the curb”, NYC 1957./”Fire eater at a carnival”, Palisades Park, New Jersey 1957.

Foto: Diane Arbus / MetBreuer Bild 6 av 6
Annons
X
Annons
X