Fortsatt strid om Nordvästra Kungsholmens barnvänlighet

Stockholms stad tar till viss del till sig kritiken mot den barnfientliga miljön i prestigeprojektet Nordvästra Kungsholmen. Sedan en konsultrapport visat på stora brister lovar man bättring i den fortsatta planeringen, men kritikerna är långt ifrån nöjda.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Det har tidvis funnits i kritik i media om att stadens planering för området inte tillräckligt beaktar barns och ungdomars behov”. Så skriver Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret i ett gemensamt tjänsteutlåtande beträffande en så kallad barnkonsekvensanalys för Nordvästra Kungsholmen.

I tjänsteutlåtandet tar man upp den kritik som har gällt att de bostadsgårdarna i kvarteret Kojan är för små och mörka. Man påpekar även att kritik funnits mot att staden inte tagit hänsyn till behovet av nya förskolor och skolor.

Annons
Annons
Annons