X
Annons
X

Fortsatt röda siffror för Spago Nanomedical

Medicinteknikbolaget Spago Nanomedical, som utvecklar ett kontrastmedel för magnetkameraundersökning som är fritt från gadolinium, visar alltjämt på röda siffror i det andra kvartalet 2017.

Nettoresultatet låg på -2,5 miljoner kronor (-2,2). Totala intäkter var 3,1 miljoner kronor (2,4) bestående av aktiverade resultatposter och övriga intäkter. Nettoomsättning saknades i linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,0 miljoner kronor (-4,7) med likvida medel på 7,4 miljoner kronor (26,1) vid rapportperiodens utgång.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X