Annons
X
Annons
X

Fortsatt låst om lärares arbetstid

Lärarnas arbetstider blir en knäckfråga i den kommande avtalsrörelsen. Den partsgemensamma arbetsgrupp som jobbat med frågan sedan den förra avtalsrörelsen har inte lyckats nå samstämmighet. Det framgår av det slutdokument som gruppens ordförande, Per Unckel, överlämnade på måndagen.

Av TT

”Tyvärr har vi inte lyckats komma varandra närmare i frågan om hur lärarnas arbetstid ska hanteras för att nå bäst resultat i skolan. Låsningarna är olyckliga”, kommenterar Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlingsdelegation.

Även lärarfacken är besvikna. ”Parterna har ett gemensamt problem att lösa. Det är inte acceptabelt att som Sveriges Kommuner och Landsting säga att vi är på rätt väg”, kommenterar Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets samverkansråd. Lärarfacken vill se att själva undervisningstiden, tiden med eleverna, regleras medan SKL hävdar att en sådan regel skulle begränsa möjligheterna till planering på enskilda skolor.

Stockholm TT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X