Fortsatt låg euroränta

Utsikterna är goda för fortsatt stabila priser i Euroland. Inflationen väntas under året ligga nära målet 2 procent. Därför lämnade Europeiska centralbanken (ECB) euro-räntan oförändrad på 2 procent vid sitt rådsmöte i går i Frankfurt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Europeiska centralbankens övergripande uppgift är att slå vakt om eurons köpkraft i euroländerna. Prisstabilitet är definierad som en årlig inflationstakt strax under 2 procent över tiden.

Centralbanken ska också verka för tillväxt och sysselsättning. Men dessa mål är för ECB under- ordnade målet om prisstabilitet.
0 Centralbanken ska verka för tillväxt

Annons
Annons
Annons