X
Annons
X

Fortsatt jakt på Posener

Kronofogden fortsätter att jaga Joachim Posener för en skatteskuld på 19,6 miljoner kronor. Nu har de fått till och med den 31 december 2012 på sig.

Länsrätten "finner det uppenbart att Joachim Posener håller sig undan och att det allmännas förutsättningar att bevaka sina fordringar därmed påtagligt försvåras". Därmed anser länsrätten att ett av skattepreskriptionslagens villkor för att bevilja förlängning, "påkallat ur allmän synpunkt" är uppfyllt.

Kronofogden har möjlighet att göra ytterligare en femårig förlängning, men sedan har den maximala förlängningstiden nåtts.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X