Fortsatt fall i svensk konjunktur

Konjunkturläget har försämrats ytterligare, enligt statliga Konjunkturinstitutet. Den så kallade barometerindikatorn som mäter temperaturen i den svenska ekonomin sjönk med 1,5 enheter och ligger nu klart under det historiska snittet.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Framför allt är det i tillverkningsindustrin och i tjänstesektorn som konjunkturläget har försämrats i januari. Däremot är det lite muntrare miner i byggbranschen och i detaljhandeln, jämfört med tidigare.

Men hushållen har blivit något mer positiva om ekonomin. Hushållsindikatorn steg med sex enheter i januari, men index ligger fortfarande under det historiska snittet, enligt KI. Vad gäller hushållens syn på den egna ekonomin har indikatorn nu kommit upp på ett historiskt snitt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons