Annons

Merete Mazzarella:Förtrollning finns inom räckhåll

I en värld som inte längre ter sig besjälad känner sig den moderna människan tom, enligt Max Webers diagnos. Men avförtrollningen kan ersättas med sekulär vördnad och glädje, enligt antologin ”The joy of secularism”.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Ingen lär väl påstå att sekularism är ett ord på allas läppar, än mindre att det omedelbart förknippas med glädje. I den engelskspråkiga världen är det däremot möjligt att ge ut en bok med titeln The joy of secularism (Sekularismens fröjd, Princeton University Press), som trevar sig fram till beskrivningar av ett liv utan religion inte som en negering eller ett avståndstagande (så som ordet ”ateism” låter förstå) utan som ett positivt och – åtminstone potentiellt – lustfyllt bejakande av livet på jorden.

En sådan rörelse finns också i Sverige och representeras av förbundet Humanisterna som – inte helt schysst, kan man tycka, och under alla omständigheter klart förvirrande – har kapat ordet ”humanism” från det betydligt äldre Svenska Humanistiska förbundet som för sin del har till uppgift att hålla liv i vad de ser som antikens och renässansens humanistiska ideal: vidsynthet, tolerans, människovärde och tro på bildning som en grund för välövervägda beslut.

Annons
Annons
Annons