Annons
X
Annons
X

Förtroendet för landstinget har skadats

Ambitionerna med tv-serien ”Sjukhuset” var att visa en positiv bild av Akademiska sjukhuset och personalens arbetsinsatser, men vi måste vara ärliga med att det blev fel och att vissa patienter och anhöriga for illa, skriver S-politikerna Vivianne Macdisi och Ardalan Shekarabi.

Landstingsstyrelsens ordförande hävdar att det inte lämnats några känsliga uppgifter om patienten i tv. Tingsrätten konstaterade precis motsatsen i sitt domslut, skriver Vivianne Macdisi och Ardalan Shekarabi.
Landstingsstyrelsens ordförande hävdar att det inte lämnats några känsliga uppgifter om patienten i tv. Tingsrätten konstaterade precis motsatsen i sitt domslut, skriver Vivianne Macdisi och Ardalan Shekarabi. Foto: MALIN HOELSTAD

BRÄNNPUNKT | TV-INSPELNING

Att landstinget anser att de anhöriga ska betala för advokatkostnader som landstinget aldrig haft är anmärkningsvärt.
Vivianne Macdisi och Ardalan Shekarabi

Fallet med en döende patient som filmats i tv-serien ”Sjukhuset” har väckt många och starka reaktioner. Svea Hovrätt kommer att pröva tvisten mellan Landstinget i Uppsala län, som genom avtal med TV 3 och bolaget Titan AB tillåtit filmningen, och patientens anhöriga som begärt skadestånd.

Patienters integritet, anhörigas förtroende och medborgares trygghet måste vara ledstjärnor i allt landstingen gör inom hälso- och sjukvården. Det är inte bara en fråga om juridik utan om etik. Därför bör landstingets agerande inte stanna vid att vara en fråga för rättslig prövning utan framförallt en fråga om hur landstinget klarar ribban för etiska ställningstaganden inom sjukvården. Som företrädare för Socialdemokraterna i landstinget och riksdagen är vi mycket kritiska till agerandet och har svårt att se att landstinget klarat den etiska balansgången.

Annons
X

Vi kan konstatera att det finns fler patienter och anhöriga som drabbats än de som nu driver den rättsliga processen. Dessa har i kontakten med landstinget upplevt en hårdnackad linje med liten förståelse för den enskildes perspektiv. Patienter som anser att de blivit filmade utan samtycke och protesterat har av landstinget fått svaret att ”patienten har ju avidentifierats”. Eftersom patientens ansikte suddats har landstinget hävdat att integriteten inte äventyrats. Att över huvud taget visa filmsekvenser i ett underhållningsprogram där den medverkande patienten avlidit strax efter inspelningen måste anses vara oetiskt vare sig samtycke finns eller inte.

Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik samt Svenska sjuksköterskeföreningens etiska råd uttalade nyligen att patienters integritet har hotats på ett oacceptabelt sätt och att vårdpersonal inte bör delta i liknande tv-serier. Det vittnar om hur rättsfallet från Uppsala skadat förtroendet för landstinget och sjukvården.

Landsting är politiskt styrda organisationer och politiker måste vara tydliga med var vi står i frågor om patienters integritet. Vi ska arbeta i patientens tjänst och företräda medborgarna. Vi förvaltar den offentliga sjukvården och har därmed ansvaret som ägare för våra verksamheter. Landstingens och sjukhusens agerande kan inte frikopplas från ägaransvaret. Därför är det som har hänt ett politiskt misslyckande och ansvar.

**Vi bekymras av **att den högste ansvarige politikern i Landstinget i Uppsala län, landstingsstyrelsens moderate ordförande, i ett interpellationssvar skriver att politiken har förtroende för landstingets argumentering till exempel att det har suttit anslag på dörrarna till akuten som upplyste om filmningen och patienter som inte ville medverka skulle ha vänt bort huvudet eller sagt ifrån. Eller att de anhöriga själva bidragit till kränkningen genom att aktivt titta på tv-inslaget istället för att stänga av tv:n. I svaret påstås att alla som medverkat i tv-serien har lämnat skriftligt samtycke utom den döende patienten som tvisten gäller, där har muntligt samtycke lämnats.

Ingen i landstinget har dock kunnat precisera antalet medverkande i serien eller hur många skriftliga samtycken som inhämtats trots att landstinget haft flera år på sig att räkna dem. Landstingsstyrelsens ordförande hävdar också att det inte har lämnats några känsliga uppgifter om patienten i tv. Tingsrätten konstaterade precis motsatsen i sitt domslut, nämligen att sekretessbelagda uppgifter hade röjts när patientens hälsotillstånd diskuterats i filminslaget.

**Rättegångskostnaderna som **landstinget åberopat och de anhöriga ålagts att betala uppgår till 740 000 kronor. Men landstinget har bara haft advokatkostnader på 305 500 kronor. Resterande 437 500 kronor härrör från en advokat som landstinget varken har avtal med eller har fått någon faktura från. Bara det faktum att landstinget anser att de anhöriga ska betala för advokatkostnader som landstinget aldrig haft, är anmärkningsvärt. Titan AB:s närvaro i kulisserna för finansieringen av rättsprocessen äventyrar förtroendet för landstinget och dess förmåga göra självständiga bedömningar och företräda medborgarnas talan.

Det som hänt visar att de etiska riktlinjer och förhållningssätt, som borde genomsyra ett demokratiskt styrt landsting, inte bara varit bristfälliga - utan obefintliga. Det är oacceptabelt. Politikerna borde i egenskap av medborgarföreträdare ha agerat för att förhindra landstingets övertramp mot patienters integritet. Ägaren av verksamheten borde ha förstått att ett landsting inte kan agera och argumentera hur som helst eftersom etisk hänsyn också måste tas inte bara juridiska överväganden.

Om tingsrättens beslut, mot förmodan, skulle stå fast i högre instans så bör riksdagen se över lagstiftningen. Det är inte rimligt att meddelarfriheten ska rädda ett landsting som så flagrant brutit mot patientintegriteten genom att tillåta avtal som godkänner att gällande sekretessregler åsidosätts.

Landstingets ambition med tv-serien ”Sjukhuset” var att visa en positiv bild av Akademiska sjukhuset och personalens arbetsinsatser men vi kan konstatera att det blev fel och vissa patienter och anhöriga for illa. Landstinget i Uppsala läns hållning i den efterkommande juridiska processen är väldigt svår att förstå särskilt ur ett etiskt perspektiv. Det kommer att ta tid att återuppbygga det skadade förtroendet för landstinget samt patienters rätt till sekretess och integritet. Vi måste kunna garantera att patienter aldrig igen offras på kommersialismens och tv-underhållningens altare i jakt på marknadsföring. De patienter och anhöriga som redan fallit offer bör få upprättelse.

VIVIANNE MACDISI (S)

landstingsråd, jurist och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse

ARDALAN SHEKARABI (S)

riksdagsledamot, jurist och ersättare i Socialdemokraternas verkställande utskott

Annons
Annons
X

Landstingsstyrelsens ordförande hävdar att det inte lämnats några känsliga uppgifter om patienten i tv. Tingsrätten konstaterade precis motsatsen i sitt domslut, skriver Vivianne Macdisi och Ardalan Shekarabi.

Foto: MALIN HOELSTAD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X