X
Annons
X

Förtroendet för EU:s ekonomi hänger på fyra S-röster

IMF-mötet i slutet av förra veckan demonstrerade tydligt riskerna för att den grekiska krisen ska drabba den globala ekonomin. Förutom akuta krisåtgärder krävs ett regelsystem för stabila offentliga finanser och en politik för de reformer som ger tillväxt och därmed förmåga att hantera skuldbördan.

En avgörande viktig reform kan komma på plats redan denna vecka. I dag röstar Europaparlamentet om den reviderade stabilitetspakten med tydligare regler om budgetmål, underskott och skuldbörda. Den har genom parlamentets behandling kommit att bli skarpare än den som medlemsstaterna enades om.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X