Annons
X
Annons
X

Förtroendebotten är nådd

ELMARKNAD Den bristande konkurrensen gör att elbolagen faktiskt kan tjäna extra pengar på driftstopp och dåligt utfört jobb. Notan går till konsumenter och hyresgäster. Detta måste få ett slut, skriver Reinhold Lennebo och Christer Jansson, Fastighetsägarna.

Igår sändes programmet ”Kärnkraftsfiaskot” i Sveriges Television. Tittarna kunde konstatera att den svenska kärnkraftsindustrin presterar dåligt. Sämst i Europa faktiskt.

Inte nog med det, de är dessutom som sämst när det verkligen gäller.

Fastighetsägarna som organisation representerar en stor del av de elkunder som drabbas. I just elproducentbranschen är det nämligen kunderna som får betala för producenternas misstag, bolagen själva kan till och med tjäna extra mycket pengar när de gör ett extra dåligt jobb.

Annons
X

Precis det hände förra vintern.

Fastighetsägarna har låtit Sweco Energuide undersöka vad kärnkraftens dåliga prestanda vintern 2009–2010 gav för ekonomiska konsekvenser – och för vem. Undersökningen visar att fastighetssektorn förlorade nära två miljarder kronor under perioden december 2009 till mars 2010 jämfört med en situation med normal kärnkraftstillgänglighet. Det är kostnader som fastighetsbranschens kunder, alltså hyresgästerna, i förlängningen får stå för.

Undersökningen visar också att Vattenfall tjänade en miljard
mer än vad de hade gjort med normal kärnkraftstillgång under första kvartalet 2010.

Att Vattenfall kunde tjäna mer pengar på att prestera dåligt verkar onekligen märkligt. Tyvärr är det sant. Förklaringen är att när kärnkraften inte finns tillgänglig måste annan och dyrare produktion sättas i drift. Eftersom elpriset sätts utifrån den dyraste produktionen vid varje givet tillfälle betyder det att företag som har mycket billig produktion (som exempelvis vattenkraft) gör stora vinster när priset går upp eftersom kärnkraftverken inte levererar.

Vattenfall tjänar alltså mycket mer på den vattenkraftsel som kan levereras, än vad de förlorar på den kärnkraftsel som inte kan levereras.

Vattenfall äger tillsammans med Eon och Fortum alla tio kärnkraftsreaktorer i Sverige. Dessa tre bolag producerar dessutom 85 procent av all el i Sverige. Det är en helt orimlig situation.

Vi menar att den starka ägarkoncentrationen är det absolut största problemet med elmarknaden. Ett första steg mot en verkligt fungerande elmarknad måste vara att bryta upp samägandet av kärnkraften.

Tyvärr verkar vi inte ha stöd för den uppfattningen hos statens expertmyndighet på området, Energimarknadsinspektionen (EI). I en nyligen publicerad rapport, Övervakning och transparens på elmarknaden, säger EI att samägandet av kärnkraften har ”positiva effekter” och att ”samägandet främst skapar ett förtroendeproblem på elmarknaden”. Detta är helt i kontrast till vad till exempel Konkurrensverket sagt i frågan. Energimarknadsinspektionen säger också att det låga förtroendet för elmarknaden beror på ”låg förståelse för hur elmarknaden fungerar”.

I klartext betyder det att Energimarknadsinspektionen tycker att konsumenterna inte begriper hur bra elmarknaden fungerar. Energimarknadsinspektionens recept för att komma tillrätta med problemen på elmarknaden är därför att informera kunderna om hur marknaden fungerar.

Energimarknadsinspektionen agerar som i Kejsarens nya kläder, det är enklare att luras än att ifrågasätta.

Det är djupt beklagligt att EI väljer att befästa och försvara ett av grundproblemen på den svenska elmarknaden i stället för att försvara kunderna som förlorar pengar varje dag genom att vara kunder till Europas sämsta kärnkraftsbolag.

Det är nu dags att på allvar ta tag i den svenska elmarknaden. Även elbolagen måste inse att förtroendebotten är nådd. Genom att lösa upp samägandet av kärnkraften kan konkurrensen förbättras. Elmarknaden kan bli som andra marknader, där goda prestationer ger god lönsamhet och bra företag får kundernas förtroende.

REINHOLD LENNEBO

vd Fastighetsägarna Sverige

CHRISTER
JANSSON

vd Fastighetsägarna Stockholm

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X