”Förtätning av staden har sina gränser”

Parker och grönområden är viktiga för stadens kvalitet men hotas ofta av förtätning, skriver Thorbjörn Anders­son.
Parker och grönområden är viktiga för stadens kvalitet men hotas ofta av förtätning, skriver Thorbjörn Anders­son. Foto: Bertil Ericson/TT

Stadsbyggande måste vara mer än en ensaksfråga. Att bygga tätt för ­sociala kontakter är bra, men att bara bygga täta städer räcker inte. Det är att förenkla hur stads­byggande går till.

Under strecket
Publicerad

Thorbjörn Andersson

Foto: Anna Rut Fridholm
Annons

Staden är en aktuell fråga. Ett av skälen
till att den urbana livsformen får sådant ­fokus är att det löper en stark urbaniseringsvåg över världen. År 2008 inträf­fade brytpunkten när fler människor av jordens befolkning befann sig boende i städer än på landsbygden. I västvärlden har situationen varit så sedan ännu längre. Tendensen med en galopperande urbanisering kommer att fort­sätta, enligt alla prognoser. Många menar att vi måste bygga tätare städer. Så säger många av bygg­bolagen, politikerna och fastighetsmäklarna, men även bland ekologerna, stadsplanerarna och arkitekterna finns det många som ser framför sig en ­tätare stad. Därför pågår det en kamp om utrymmet i staden där allt inte får plats. Men tätheten för ­också med sig en rad andra frågor.

1. Det urbana vs landsbygden: Är det enbart positivt att så många av oss vill bo i städer? Vem ska bo på landsbygden? Vem ska producera maten? Av Sve­riges 290 kommuner är nära hälften minskande ­eller stillastående. Ska vi bara konstatera detta faktum och kalla det utveckling eller får det konsekvenser som vi bör göra något åt? Bör vi med planerande åtgärder styra mot en mera balanserad nationell utveckling, kanske regionalpolitik?

Annons
Annons
Annons