X
Annons
X

Förtätad stad kan upplevas grönare

Exploatering av grönområden är mycket kontroversiellt, nästan oavsett vilka faktiska värden dessa områden har. Men genom smart planering är det fullt möjligt att minska kvantiteten grönyta och samtidigt skapa en attraktiv stadsmiljö som upplevs som grönare, skriver företrädare för konsultföretaget WSP.

Studier visar att människors faktiska värdering av grönytor har mycket lite att göra med kvantitet, skriver författarna.
Studier visar att människors faktiska värdering av grönytor har mycket lite att göra med kvantitet, skriver författarna. Foto: DAN HANSSON

För att klara framtidens utmaningar behöver en större del av Stockholm byggas tätt och urbant. I en ny rapport visar WSP att förtätning inte behöver innebära att vi går miste om gröna värden. En tätare bebyggelse kan tvärtom innebära att staden upplevs som grönare. Att tabubelägga exploatering av grönytor kan motverka sitt syfte. Staden glesas ut, vägtransporterna ökar och resurserna för att höja kvaliteten på befintliga grönytor blir mindre.

Studier visar att människors faktiska värdering av grönytor har mycket lite att göra med kvantitet, skriver författarna.

Foto: DAN HANSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X