Annons

Försvarsministern ser inget hot mot förband

Försvarets nedklassade förband hotas inte av nedläggning. Och försvaret har inte ont om pengar. De beskeden ger försvarsminister Leni Björklund efter SvD:s avslöjande att hälften av försvarets insatsförband klassas ner.

Under strecket
Publicerad

Genom 2004 års försvarsbeslut slopades det gamla mobiliseringsförsvaret som stod i förråd. De få återstående förbanden skulle i stället bilda det nya insatsförsvaret som skulle kunna sättas in ”här och nu” med kort beredskap.
Men genom budgetproposition för 2006 införs plötsligt ett helt nytt och okänt begrepp: ”resursförband”. Som SvD rapporterade i onsdags sänker regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet därmed kraven på insatsberedskap i halva det svenska försvaret. Endast hälften av flygvapnet och armén ska kunna sättas in - resten ska klassas som ”resursförband” utan några krav på beredskap alls.
Tidigare i veckan motiverade försvarsminister Leni Björklund de slopade beredskapskraven med att dessa ”är kostnadsdrivande både vad avser personal och materiel”. Resursförbandens uppgift är enligt försvarsministern att vara stödförband ”för att bemanna de insatser vi gör”.

När kraven sänks på beredskap, materiel och personal så brukar det vara första steget i en nedläggning?

Annons
Annons
Annons