Annons

Försvarsmakten tar bara fram underlag för beslut i riksdagen

Under strecket
Publicerad

Ordervägran är ingen bra idé för försvaret, skriver SvD på ledarplats den 1 juli. Beträffande Gemensam lägescentral med Network operating center (GLC/NOC) framgår av inriktningspropositionen att utvecklingen skall gå i den riktningen. Beslut i frågan ska enligt propositionen fattas på politisk nivå.

Med den grunden arbetar Försvarsmakten med att ta fram ett underlag för beslut. Hur detta arbete skall kunna sorteras in under rubriken ordervägran torde SvD:s ledarskribent behöva förklara för sina läsare.

Annons
Annons
Annons