Försvarsmakten ska granskas

Försvarshögkvarterets vidlyftiga representation och generösa chefsförmåner ska granskas av Riksrevisionen. Det blir den första särskilda granskning som den nya myndigheten ska göra.

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksrevisionen, som inrättades 1 juli i år, har fått mandat att göra särskilda granskningar när oegentligheter befaras. Dess första uppgift blir att titta på försvarshögkvarteret. Myndigheten ska granska representation, medföljanderesor, ersättningar och chefsförmåner i övrigt.

- Vi har uppmärksammat informationen i Svenska Dagbladet och de diskussioner som den lett till. Därför vill vi få redovisat vilka åtgärder som internrevisionen vidtar och dessutom följa deras revision, säger Göran Hyltander som är ansvarig för särskilda granskningar.
Efter de första avslöjandena om hur försvarshögkvarteret bröt mot sina egna representationsregler berättar källor med insyn i försvarsledningen att man där inledningsvis avfärdade mediastormen med att det var nyhetstorka och att intresset snart skulle dö ut. Överbefälhavaren Johan Hederstedt beslutade ändå att tidigarelägga internrevisionen av högkvarteret.

Annons
Annons
Annons