Annons

Försvarsdebatt med fel bild av Ryssland

Det svenska försvaret måste kunna diskuteras utan att vrångbilder av Ryssland målas upp. Militär upprustning och mer auktoritärt styre är en bild som måste nyanseras, skriver Stefan Hedlund, professor vid Centrum för Rysslandsstudier i Uppsala.

Under strecket
Publicerad

Den parlamentariska försvarsberedningen hade i våras stora bekymmer att nå samsyn om den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Efter ett par decennier av ambitioner att se ett allt mindre hot från Ryssland, vilket möjliggjort avsevärda neddragningar av anslagen till det svenska försvaret, har det skett en radikal omsvängning. Ryssland upplevs plötsligt som ett ökande hot mot vår säkerhet.

Företrädare för det svenska ”försvarsindustriella komplexet” har med kraft manat fram två budskap. Det ena är att Ryssland är i färd med en omfattande militär upprustning, det andra att den ryska regimen vrids i en alltmer auktoritär riktning. Jag vill mena att bägge dessa bilder är felaktiga. Händelser under den gångna sommaren ger starkt stöd för denna uppfattning.

Annons
Annons
Annons