X
Annons
X

Försvarsberedningen klar

Partierna är ense om att utvecklingen i Ryssland går åt fel håll och att osäkerheten har ökat de senaste åren.

Försvarsberedningen lämnar i dag över sin säkerhetspolitiska analys för Sverige till regeringen.

undefined
Foto: COLIN BODY/SCANPIX

Riksdagspartierna i försvarsberedningen lyckades i går kväll nå en bred samsyn kring de stora dragen i sin säkerhetspolitiska rapport. Som väntat anses ett enskilt militärt angrep riktat mot Sverige som osannolikt under överskådlig tid. Liknande formuleringar hade 2007 års försvarsberedning.

Foto: COLIN BODY/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X