Annons

Försvarsanslaget är mindre än det verkar

Peter Nordlund, om att Försvarsmakten inte fullt ut kompenseras för pris- och löneökningar.

Under strecket
Publicerad

I ett antal FOI-rapporter och även i artiklar har jag tidigare berört det så kallade försvarsprisindex (FPI) som ska kompensera Försvarsmakten för pris- och löneökningar. Denna artikel handlar om den förändring som gjordes i FPI år 2012 och denna förändrings konsekvenser.

I budgetpropositionen för 2011 föreslog Finansdepartementet förändringar av FPI när det gällde priskompensation för försvarsmateriel. Förslaget godkändes av Riksdagen.

Annons
Annons
Annons