Försvarets paradox blir tydlig i rapporten

Försvarsberedningens upprepade förnekande av möjligheterna för Sverige att ingå ”försvarsförpliktelser” med andra länder underminerar kraftfullt allt det som sägs om solidaritet i rapporten. Det skriver statsvetaren Mike Winnerstig.

Under strecket
Publicerad

En svensk Black Hawk-helikopter över vid Älvdalen.

Foto: YVONNE ÅSELL
Annons

Den svenska traditionen med fleråriga försvarsberedningar – parlamentariskt sammansatta kommittéer med inslag av expertstöd från myndigheter – är ovanlig internationellt sett. När det gäller försvarspolitiken är en sådan beredning givetvis helt ändamålsenlig, eftersom det då handlar om hur den svenska försvarsmakten ska organiseras.

När det gäller säkerhetspolitisk analys går det däremot att resa vissa frågetecken, eftersom beredningens rapporter ytterst avgörs av den parlamentariska majoritetens uppfattning om vad som är ett politiskt lämpligt resultat av analysen, snarare än ett noggrant studium av omvärlden och av nationella och internationella expertbedömningar av denna.

Annons
Annons
Annons