Annons
X
Annons
X

Claes Arvidsson: Försvarets frukostar är dyrare än på Grand Hotel

Riksrevisionen sågade nyligen regeringen utmed fotknölarna. I granskningsrapporten
Besparingar i försvarets materielförsörjning framstår processen som ett hafsverk och resultatet som minst sagt tvivelaktigt. Revisionen pekar på problem med å ena sidan insyn och ansvarsutkrävande, å andra sidan att besparingarna har lett till nya kostnader, avbrutna materielprojekt återupptagits och att försvarsförmågan blivit lidande.

Regeringens så kallade Genomförandegrupp (januari-juni 2008) identifierade också en sparpotential i fråga om Försvarsmaktens stödverksamheter.

Nu har regeringen och Socialdemokraterna – med Försvarsstrukturutredningen som utgångspunkt – gjort upp om den del som gäller logistikverksamheten i FMLOG. Enligt propositionen ska kostnaderna minska med 760 miljoner per år från 2015 genom att huvuddelen av FMLOG överförs från Försvarsmakten till Försvarets materielverk (FMV).

Annons
X

Försvarsmakten och FVM sägs vara med på noterna men det stämmer bara med tillägget härtill nödda och tvungna. I själva verket står invändningarna på kö i fråga om omställningskostnader och när i tiden besparingarna kan falla ut, men även regeringens räkneförmåga ifrågasätts. Det finns en oro för hur den mindre myndigheten FMV ska klara av att integrera en betydligt större vars verksamhet man dessutom har lite pejl på.

En huvudpunkt i Försvarsstrukturutredningen är att den framtida försvarslogistiken ska sättas på bolag. Efter Moderaternas uppgörelse med Socialdemokraterna står det dock klart att detta kommer att tröga. S vill inte se privata monopol inom försvaret, konstaterade Peter Hultqvist på Brännpunkt (
16/4). Det scenario som tornar upp sig är att S sätter stopp för privatiseringar och att själva grundtanken därmed går istå.

Det är ställt utom allt tvivel att det finns stora rationaliseringsvinster att göra. Ett huvudskäl är att verksamheten fortsätter som om värnplikten inte hade avskaffats. Det innebär till exempel att regementena har kvar sina stora matsalar trots att nästan ingen längre äter där, vilket gör att frukostarna blir betydligt dyrare än på Grand Hotel. Dock inte lika goda.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men den stora rationaliseringsvinsten som är möjlig att uppnå – allt enligt Försvarsmaktens eget rationaliseringsprojekt – är att begrava tanken på en serviceorganisation av typ FMLOG med sin grund i värnpliktsförsvaret. Mycket av underhållet kan flyttas ut och utföras av anställda soldater i teknisk tjänst på förbanden.

  I dagsläget läggs en tredjedel av underhållstimmarna i armén ned på ”standardmateriel och standardfordon” som mer effektivt skulle kunna hanteras på marknaden. Sparpotentialen uppskattas till minst 800 miljoner kronor på årsbasis.

  Det är synd att behöva säga det, men Riksrevisionen kommer att få mer jobb om logistikproppen verkligen klubbas igenom i Riksdagen. Inte minst gäller det att utredningsförslagets bolagiseringsdel har påståtts vara företagsoberoende, men att Försvarsstrukturutredningen inkopierade presentationsmaterialet från ett specifikt företag och presenterade det som sitt eget.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X