Annons

Claes Arvidsson:Försvarets frukostar är dyrare än på Grand Hotel

Publicerad

Riksrevisionen sågade nyligen regeringen utmed fotknölarna. I granskningsrapporten
Besparingar i försvarets materielförsörjning framstår processen som ett hafsverk och resultatet som minst sagt tvivelaktigt. Revisionen pekar på problem med å ena sidan insyn och ansvarsutkrävande, å andra sidan att besparingarna har lett till nya kostnader, avbrutna materielprojekt återupptagits och att försvarsförmågan blivit lidande.

Regeringens så kallade Genomförandegrupp (januari-juni 2008) identifierade också en sparpotential i fråga om Försvarsmaktens stödverksamheter.

Annons
Annons
Annons
Annons