Försvaret vill flytta 850 miljoner

Nu har Försvarsmakten formellt begärt hos regeringen att totalt få flytta 850 miljoner kronor i sin budget.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Tidigare har man velat omdisponera 550 miljoner från anslaget för materiel och anläggningar till förbandsverksamheten. Nu vill ÖB dessutom flytta 200 miljoner samma väg och 100 miljoner från forskning och utveckling till förbanden.

På sin hemsida skriver Försvarsmakten att den inte kommer att överskrida budgetramen på 37,7 miljarder under 2008, men att det krävs politiska beslut för att kunna disponera om inom ramen.

Annons
Annons
Annons