Annons
X
Annons
X

Försvaret: Mycket troligt en miniubåt

Försvarsmakten är nu säkrare än under ubåtsspaningarna i oktober på att Sverige då utsattes för en främmande undervattensverksamhet. Mycket pekar på att minst en främmande miniubåt fanns i området.

Insatsen fortsatte den 19 oktober med fartyg, helikoptrar, markpersonal och sannolikt ubåtar. Försvarsmakten släppte då en bild, tagen samma dag, på vad som antas vara en främmande ubåt. Försvaret uppgav också att ytterligare två likande observationer gjorts.
Insatsen fortsatte den 19 oktober med fartyg, helikoptrar, markpersonal och sannolikt ubåtar. Försvarsmakten släppte då en bild, tagen samma dag, på vad som antas vara en främmande ubåt. Försvaret uppgav också att ytterligare två likande observationer gjorts. Foto: FÖRSVARET /TT

**Detta framgår av samtal **som SvD haft med källor med insyn i spaningarna och i det analysarbete som nu är inne i sin slutfas. Spaningarna inleddes fredagen den 17 oktober. På en presskonferens den 19 oktober sade försvarsmakten att observationerna från allmänheten tydde på ”trolig” undervattensverksamhet. Klassificeringen ”trolig” är den näst högsta på en sexgradig skala.

**Det högsta värdet **på skalan är 1, ”konstaterad” verksamhet. För det krävs fynd av en farkost eller undervattensmateriel – eller också tydliga indikationer från flera av försvarets olika system. Till exempel propellerljud eller bilder med ubåtskonturer från sonarsystem (en sonar fungerar som en slags radar som sänder ut ljudvågor under vatten som reflekteras mot föremål i vattnet).

Försvarsmaktens första misstanke att det verkligen fanns något under ytan har nu stärkts under det slutliga analysarbetet.

Annons
X

– Det har varit fråga om trolig verksamhet. Klassificeringen är en kraftig 2:a, eller 2+ om man så vill, säger en av SvD:s källor.

Försvarsmakten redovisade under den pågående operationen ett grynigt foto. Genom bildanalys av foton är det möjligt att utvinna mer information ur bilderna. Redan storleken på uppkoket av skummande vatten runt farkosten visar enligt SvD:s källor att det inte är frågan om en mindre dykarfarkost – utan en miniubåt.

Enligt en annan SvD-källa ska en avancerad bildanalys av fotot dessutom ha visat ett ubåtstorn samt två master eller rör bakom tornet. Även detta talar för att det är en miniubåt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Under 1980- och 1990-talet **jagade försvaret miniubåtar med en längd av 10–12 meter eller strax under 30 meter. Miniubåtar med de måtten användes av sovjetiska specialförband, Spetsnaz, i operationer mot andra länder, vilket numera är känt.

  Vi hade nu mycket god hjälp av observationer från allmänheten.
  Källa inom marinen till SvD.

  Utöver det offentliggjorda fotografiet har försvaret fått annan information från allmänheten. Det är privatpersoner som med sina mobiltelefoner ringt direkt från den plats eller båt där de befunnit sig.

  **Till skillnad från under **ubåtsjakterna under 1980-talet och tidigt 1990-tal, då försvarsmakten ofta fick informationen för sent för att kunna ingripa i tid, är detta en stor fördel för ubåtsspaningen.

  – Vi hade nu mycket god hjälp av observationer från allmänheten, säger en marin källa.

  Allmänhetens observationer stämmer också överens inbördes och visar ett rörelsemönster. Det finns dessutom en historik: observationerna och de platser dit flottans fartyg koncentrerades under spaningarna känns igen från kalla krigets ubåtsjakter.

  **Till detta kommer analysen **av vad försvarets olika tekniska system fångat in under spaningarna.

  En svensk resurs som aldrig syntes i oktober och som ingen officiell företrädare vill tala om är de svenska ubåtarna. Dessa låg på vakt utanför skärgården och lyssnade. En av ubåtarnas uppgifter var att spana mot ytfartyg eller andra ubåtar utanför som kunde ha kontakt med den främmande verksamheten i skärgården. Vad de svenska ubåtarna kan ha registrerat skyddas av hög sekretess.

  **Därutöver har försvaret **sökt efter spår på havsbotten och på öar i skärgården. Förvarsmakten förklarade officiellt den 22 oktober att spaningarna gick in i en ”ny fas”. Detta fick massmedierna att trappa ned sin närvaro i området. Men i själva verket fortsatte flera mark- och fartygsförband sitt arbete.

  Flera öar söktes igenom av svenska specialförband, bland annat jägarsoldater som med sina hundar normalt skyddar flygbaser. Uppgiften var att leta efter spår av personer som kan ha satts i land på öarna eller hämtats upp av ubåtar.

  Flottans minröjningsfartyg har nyligen genomfört bottenundersökningar i bland annat Nämndöfjärden och i det grunda sundet mellan Fågelbrolandet och Ingarö. Vad de letat efter är avtryck efter undervattensfarkoster som legat och tryckt på botten. Man söker också efter materiel som kan ha lämnats kvar eller gömts på botten.

  Försvarsmaktens samlade analys är klar inom kort. Den ska då föredras för regeringen och sedan i huvuddrag för riksdagens försvarsutskott. Därefter kommer det att bli en prövning av hur mycket som kan offentliggöras.

  Här finns en inbyggd konflikt mellan å ena sidan svenska folkets önskan att få reda på vad som pågått under ytan. Å andra sidan finns behov av att inte avslöja för mycket av vad Sverige vet och har för spaningskapacitet mot en inkräktare som kan komma tillbaka.

  Redan på måndag inleds en större övning i Stockholms skärgård, Marin höstövning. Under den ska både enheter ur amfibieregementet och flottan övas i ett för dem okänt scenario.

  Annons
  Annons
  X

  Insatsen fortsatte den 19 oktober med fartyg, helikoptrar, markpersonal och sannolikt ubåtar. Försvarsmakten släppte då en bild, tagen samma dag, på vad som antas vara en främmande ubåt. Försvaret uppgav också att ytterligare två likande observationer gjorts.

  Foto: FÖRSVARET /TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X