Op ed

Försvaret måste styras i rätt riktning

Wilhelm Agrell
Wilhelm Agrell Foto: ULF PALM/SCANPIX
Under strecket
Publicerad
Annons

Efter en lång timeout skall ett nytt svenskt försvar på allvar börja se dagens ljus från 2014. Av de ursprungliga tankarna bakom den stora försvarsomläggningen finns inte mycket kvar. Försvarsmakten krympte långt förbi de uppsatta målsättningarna och allt större inteckningar togs i det hotbildslösa tillståndet, tills alla möjligheter att i någon reell mening försvara landet hade sparats bort. Nedmonteringen av den stora värnpliktsbaserade krigsorganisationen löste visserligen många kroniska strukturella problem genom amputation, men i deras ställe har andra uppstått.

I det nya yrkesförsvaret gapar vakanserna, de stående förbanden är fortfarande till stor del virtuella och behöver, som framgick av Mikael Holmströms reportage i SvD (15/1), i vissa fall upp till två år för att bli insatsberedda på riktigt. Tills vidare fylls vakanserna ut med värnpliktiga som inte heller finns, eftersom värnplikten är avskaffad och de krigsplacerade varken kan övas eller kallas in.

Annons
Annons
Annons