Försvaret hot mot vindkraft

ENERGIPOLITIK Försvarsmakten hotar med ett stopp för vindkraft inom 40 kilometer från militära flygplatser. Regeringen måste ge tydliga direktiv om vikten av att stödja utbyggnaden i Sverige, skriver Per Bolund (MP) och Annika Nordgren Christensen (MP).

Under strecket
Publicerad
Annons

Just nu finns ett stort intresse för att bygga vindkraft i Sverige. Det är mycket glädjande, men framgången för vindkraften får aldrig tas för given utan måste hela tiden understödjas från regering och riksdag. Utan ett sådant stöd är det stor risk att vindkraftsinvesteringarna istället hamnar i andra länder. Därför ser vi med stor oro hur den nuvarande regeringen inför nya hinder och vägrar att ge vindkraften det aktiva stöd som behövs.

Vindkraftsbranschen står inför ett ödesmättat besked och lever i skrivande stund med pausknappen intryckt. När Försvarsmakten hotar med ett stopp för vindkraft inom 40 kilometer från militära flygplatser skapar det stor oro i vindkraftsbranschen. Därmed tappar vi fart i den gröna omställningen samtidigt som vi går miste om många nya jobb. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi berörs 1500 nya vindkraftverk som tillsammans
skulle producera
3000 MW. Det motsvarar konsumtionen för 375000 eluppvärmda villor. Ett stopp skulle innebära att investeringar på 45 miljarder läggs på hyllan eller flyttar utomlands där myndigheterna är mer nytänkande.

Annons
Annons
Annons