X
Annons
X

Försvaret bromsar inte vindkraft

Under rubriken Försvaret hot mot vindkraft (Brännpunkt 9/9) påstår Per Bolund (MP) och Annika Nordgren Christensen (MP) att Försvarsmakten skulle utgöra en allvarlig bromskloss för utbyggnaden av vindkraften i Sverige. De skriver även att regeringen måste ge tydliga direktiv till försvarsmakten om att myndigheten ska stödja vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

På detta sätt ger författarna intrycket av att försvarsmakten skulle vara den stora bromsklossen mot regeringens direktiv om utbyggnad av vindkraften. Detta på grund av att försvarsmakten har satt en gräns på fyra mil för att bygga vindkraftverk nära vissa prioriterade flygplatser. Riksdagen har på förslag av regeringen beslutat om en nationell planeringsram för vindkraft som motsvarar 30 TWh år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Detta motsvarar cirka 3000 –6000 vindkraftverk beroende på vindkraftverkens storlek (Energimyndighetens publ ER 2007:45).

Annons
X
Annons
X
Annons
X