Annons
X
Annons
X

Försvaret bantas mer än väntat

Höstens försvarsbeslut innebär ett mycket mindre försvar än vad som tidigare varit känt. Sverige kommer endast att kunna mobilisera 31 000 soldater, jämfört med 650 000 för tolv år sedan.

Regeringen lade i går fram sin proposition för försvarets utveckling 2005-2007. Eftersom Sverige enligt regeringen inte kan anfallas av någon annan stat de närmaste tio åren är en radikal omläggning möjlig.

– Det kommande insatsförsvaret ska snabbt kunna förflyttas och sättas in, lovade försvarsminister Leni Björklund i riksdagens talarstol.
Men regeringen talar inte om för riksdagen hur många soldater som ingår i de förband som ska kunna sättas in 2008. Skattebetalare som 2007 ska betala 43 miljarder kronor i försvarsbudget får därmed inga besked hur mycket försvar de får för pengarna.
När SvD på Leni Björklunds presskonferens frågade om antalet soldater blev både statsrådet och hennes expertis först fullkomligt ställda. Sedan förklarade de att siffran var hemlig.
Under kalla kriget var det en öppet redovisad siffra att Sverige kunde mobilisera 650 000 man, plus 100 000 ur hemvärnet. Senare i går redovisade försvarsdepartementet siffrorna för SvD.

Alla Sveriges mobiliserade markstridsförband inklusive
högkvarter ska 2008 bestå av maximalt 23 300 soldater. Det är i nivå med vad som deltog i enskilda fredstida övningar som Norrsken och Sydfront vid kalla krigets slut.
Flygvapnet ska vid full insats omfatta 5 000 soldater och officerare och marinen 3 200. Till detta kommer 30 000 män och kvinnor i hemvärnet (att jämföras med 100 000 under kalla kriget).
Leni Björklund säger att det blir ett bra och alliansfritt försvar men medgav att det främst ska möta ”angrepp i ett initialt skede”. Det påminner om 1950-talet då landet skulle ”försvaras tills hjälp anländer”. Regeringen skriver också att det är ”osannolikt att Sverige skulle ställas helt ensam”.

Annons
X

– Vi ska dra nytta av andras hjälp - men ska slippa ansvaret att hjälpa andra, kritiserade fp-riksdagsmannen Allan Widman.

– Som tidigare ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen är jag glad. Detta är den bästa försvarspropositionen i modern tid. På punkt efter punkt har fredsrörelsen fått igenom sina krav, sade Lars Ångström från miljöpartiet,
regeringens nya samarbetsparti i försvarsfrågor.

Ångström angreps av vänstern för att bygga upp Sveriges nya EU-stridsgrupp som ett steg mot en Europaarmé, men Ångström bagatelliserade sidbytet:

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är ingen styrka som kommer att stå under EU:s kommando.
  Vänstern ger däremot inget klart besked om de stöder regeringsförslaget. Utan v:s stöd skiljer endast tre riksdagsröster mellan de fyra borgerliga och s-mp.
  En nyhet jämfört med alla tidigare försvarsbeslut är att regeringen endast informerar om förbandsnedläggningarna (se faktarutan på sid 9). Beslut om dessa ”skall inte fattas av riksdagen”. Leni Björklund vill ha fria händer att lägga ned tillsammans med myndigheterna, som i övriga statsförvaltningen.
  Överbefälhavaren Håkan Syrén anser att regeringen i många stycken följt hans förslag men är bekymrad. En förutsättning för besparingarna är 5 000 förre försvarsanställda 2007. Därför hade ÖB begärt ändrade regler, men regeringen säger nej.

  – Det innebär att vi inte kommer att klara av övertaligheten
  till 2007, säger ÖB till SvD.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X