Annons
X
Annons
X

”Försvaret allt närmre total kollaps”

Nya förvarsministern Karin Enström måste ta itu med ett materielberg på miljardbelopp, visar SvD:s granskning. Berget består av 20 olika materielprojekt som försenats. Utan mer pengar är försvaret på väg mot en total kollaps, enligt en expertbedömning.

Berget av materiel som enligt planerna skulle ha beställts men ändå saknas är omfattande. Det rymmer bland annat personlig skyddsutrustning, fältsjukhus, luftvärnsrobotar och ledningssystem.

I några fall är det förseningar på upp till fem år.

Orsakerna är flera men den viktigaste är regeringen Reinfeldts linje att försvaret ska reformeras utan nya pengar och utan ”svarta hål” i ekonomin.

Annons
X

När försvarsminister Karin Enström tillträdde den 18 april förklarade statsminister Fredrik Reinfeldt hennes uppgift med orden:

–Att fortsätta reformerna så att vi ska få ett försvar som vi kan använda, vara stolta över med hög kvalitet och ta ansvar för vår säkerhet, såväl när det gäller försvaret av Sverige som i insatser tillsammans med andra utomlands. Och att det dessutom görs med ordning i ekonomin, det är det nya: det krävdes en alliansregering för att få ordning i ekonomin, underströk Fredrik Reinfeldt.

Men myntet har en baksida. Balans i ekonomin har uppnåtts genom att materielinvesteringarna skruvats ner. En granskning som SvD gjort visar att 20 projekt som varit planerade skjutits framåt. Kostnaden uppgår, lågt räknat, till över 5 miljarder kronor.

Det gäller till exempel ny skyddsutrustning mot strålning, kemiska och biologiska vapen, fältsjukhus och utbildning av helikopterbesättningar.

–Skulle vi hamna i strid med svåra personskador är det oerhört demoraliserande att soldaterna varken kan transporteras eller tas om hand, säger försvarsanalytikern Johan Tunberger, tidigare överingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Att marinens korvetter och armén saknar luftvärnsrobotar får förödande effekter eftersom ett fungerande försvar består av ”system av system”.

–Marinen är redan utarmad och försvagad. Fartygen är så svagt beväpnade att de inte är en trovärdig slagstyrka om de skulle tvingas ut i strid. Att vi har 100 moderna Jas-plan spelar ingen roll om bristen på luftvärn i armén gör att vi inte kan skydda våra flygbaser utan flyget slås ut redan på marken, den risken är överhängande, varnar Johan Tunberger.

Han ser samma typ av problem över hela linjen:

–Vi har öar av system som fungerar – men de kan inte samverka. Arméns stridsfordon saknar samband för att ledas effektivt och har heller inte samövat. Försvaret kan inte genomföra stora operationer och resultatet är att det svenska försvaret inte kan sättas in i strid om det skulle bli nödvändigt, säger Johan Tunberger.

I årets statsbudget är 8,9 miljarder kronor avsatta till investeringar i materiel och anläggningar. Hittills har Försvarsmakten enligt direktiv från regeringen begärt pengar för elva olika materielprojekt.

–Kostnaderna för de här elva ärendena uppgår till åtminstone 3 miljarder kronor, säger till SvD överstelöjtnant Clas Wickbom vid Högkvarterets produktionsledning.

Två tunga poster som beräknas kosta en halv miljard vardera är en i många år uppskjuten renovering av 72 Leopardstridsvagnar och inköp av 400 lastbilar. Den tyngsta posten är Jas Gripen – enbart att vidmakthålla dagens plan kostar cirka 2 miljarder kronor per år enligt expertisen.

De 27 materielprojekt som regeringen får på sitt bord 2012 uppgår enligt beräkningar som SvD låtit militära experter göra till 9 miljarder kronor. Det motsvarar hela årets materielanslag.

Samtidigt ska ju redan gjorda beställningar betalas. I år levereras exempelvis nya Helikopter 16 och splitterskyddade bandvagnar för 700 miljoner kronor med första leverans i höst och en ny ubåt är beställd.

Alla de projekt som SvD redovisar i dag är de som ingår i dagens planer och ekonomi. ÖB Sverker Göranson redovisade i fredags att det därutöver finns behov att från år 2015 ersätta äldre materiel för totalt 25 miljarder kronor. Enligt vad SvD erfar får den nya generationen Gripen inte plats i dagens försvarsekonomi. Men extra pengar till Gripen blir det inte, enligt regeringen:

–Vi tycker att det ska rymmas i den ekonomi vi angivit, sade Fredrik Reinfeldt den 18 april.

Men enligt Johan Tunberger är detta ett recept för katastrof:

–Försvaret suger redan på ramarna. Rätt vad det är kommer den totala kollapsen. För att få en operativ förmåga så att försvaret ska fungera krävs det mycket mer pengar, uthålligt över lång tid.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X