Annons

Försvara Stockholms frihet att välja själv

De rödgröna vill avskaffa etablerings­friheten för vårdgivare. Det är ett sätt att stoppa vårdvalet i smyg.

Publicerad

iktiga frihetsreformer är svåra att rulla tillbaks därför att de, när de väl genomförts, framstår som så självklara. Det vore snudd på omöjligt att idag försöka förklara för en stockholmare varför hon inte skulle få välja skola åt sina barn, eller varför han inte skulle få köpa huvudvärkstabletter på en söndag. Själva idén om ofrihet framstår i efterhand som absurd.

Tanken på att läkarbesök skulle vara planekonomiskt styrda och centralbyråkratiskt utförda är idag omöjlig att lansera. Det fria vårdvalet ger inte bara medborgaren möjlighet att själv välja det som passar bäst. Det ger också effektivare vård, eftersom vårdgivare konkurrerar om patienterna, och kortar köer, när vårdentreprenörer etablerar nya mottagningar där efterfrågan finns.

Annons
Annons
Annons