Annons

Pelle Snickars:Försvar för återanvändning av digital text

I och med den digitala revolutionen håller vi på att svämmas över av information och text, så varför bidra till mer? Poeten Kenneth Goldsmith vill i stället uppmuntra ”okreativt skrivande”: återanvändning av text som redan finns.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Ett av de allra främsta sätten att vara kreativ i dag - är kanske att inte vara det. Det menar man i alla fall på University of Pennsylvania där studenter sedan några år tillbaka erbjuds en kurs i ”okreativt skrivande”. Webben flödar ju över av text så varför skriva mer? Digital kopierbarhet innebär att kreativitet numera är, eller åtminstone bör förstås, annorlunda än tidigare. Framför datorn kopierar vi oupphörligen, och det vore märkligt om detta förhållningssätt inte skulle sätta några spår i den ”kreativa processen”. Snarare än att producera information är hantering av densamma samtidens viktigaste färdighet.

Under lektionerna i ”okreativt skrivande” uppmanas därför alla studenter att ständigt vara uppkopplade med sina mobiler, läsplattor eller laptops. Twitterflöden, kommentarer online och bloggande är lika obligatoriskt som att vara muntligt aktiv, att ständigt googla och kolla upp det som föreläsaren påstår likaså. När det gäller examination blir studenter följaktligen underkända om de visar ens ett uns av originalitet. Vad som uppmuntras är i stället plagiat, okreativ kopiering, textuell cirkulation, ohöljd excerpering, sampling, appropriering - ja, rentav stöld - det vill säga, digitala praktiker som informationsstinna och fildelande studenter konstant använder i sin egen vardag. ”Not surprisingly, they thrive”, som den ansvarige läraren påpekat.

Annons
Annons
Annons