”Försvagat strandskydd skulle slå mot fisket”

Foto: Hasse Holmberg

Ett uppluckrat strandskydd skulle ha stark negativ inverkan på äganderätten till fiske och möjligheterna till att leva och verka på landsbygden. Det skriver fiskerätts­ägaren Ronnie Hermansson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Länge har de breda äganderättsfrågorna negligerats till förmån för enkla och populistiska utspel kring enstaka gruppers äganderätt. Vi såg detta i energiöverens­kommelsen där de ingående partierna stöttade den småskaliga vattenkraften, men helt och hållet övergav fiskerättsägarna. Samma sak gör man nu när man vill luckra upp strandskyddet. Man gör populistiska utspel som gynnar ett fåtals äganderätt, men man struntar i landsbygden som helhet och inte minst då återigen i äganderätten till fiske och fiskets näringar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons