Annons
X
Annons
X

Förstör inte KI:s unika campus

HOTAT KULTURMINNE Karolinska Institutet i Solna planerar att bygga en ny aula i form av en nio våningar hög glasbyggnad. Detta bryter totalt mot den kulturminnesmärkta omgivningen, skriver Fredrik von Feilitzen, ledamot av Stockholms skönhetsråd.

Karolinska Institutet (KI) firar under året sitt tvåhundraårsjubileum och en av höjdpunkterna är en stor jubileumsbankett i Washington som skulle ha ägt rum idag (uppskjutet på grund av vulkanaskan). Tyvärr skuggas jubileet av skandalösa planer för landets internationellt mest kända universitetscampus.

Inför flyttningen av KI till Norrbacka i Solna genomfördes 1936 en arkitekttävling. Ture Ryberg blev överlägsen vinnare, med väldisponerade och individuellt utformade institutionsbyggnader, skickligt inpassade i terrängen och med stora utbyggnadsmöjligheter. Husen fick en hantverksmässig detaljering i mönstermurat rött tegel.

Ryberg var den arkitekt som vid denna tid vann flest tävlingar i Sverige och KI blev hans viktigaste förverkligade projekt. KI:s campus fick nära beröringspunkter med Århus universitets campus (arkitekterna Kay Fisker, C F Møller och Povl Stegmann), vilket av Danmarks kulturministerium 2006 utsågs till ett av landets tolv mest betydelsefulla arkitektoniska verk.

Annons
X

På grund av kriget färdigställdes huvudbyggnaden först 1946 och där inrymdes även biblioteket med sitt boktorn. I den vackra sessionssalen utsågs Nobelpristagarna i medicin fram till 1993, inklusive samtliga fem svenska pristagare. Den är nu fakultetsklubb, med porträtten av alla KI:s rektorer.

Medicinska föreningens hus, med restaurang och samlingssal (nu omändrad för Friskis & Svettis) ramar tillsammans med huvudbyggnaden in KI:s Cour d’honneur, med gräsmatta och träd. På den fjärde sidan ligger Gammelgården från 1700-talet.

Även de utbyggnader som tillkommit efter Rybergs död 1961 anknyter till hans koncept i material och utformning. Det gäller inte minst huvudbyggnadens förlängning mot norr för Medicinska Nobelkommittén (1976, arkitekt Peter Celsing) samt Nobel Forum (1993, arkitekt Johan Celsing).

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den respektfulla inställningen till ursprungsarkitekturen har få motsvarigheter i Sverige och gör att KI:s campus har behållit sina utomordentliga kvaliteter. Ett undantag är dock det stora Berzeliuslaboratoriet från 1972.

  Nu har läget dessvärre ändrats. För tre år sedan föreslog KI och det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus att en aula skulle byggas i Gammelgårdens trädgård, trots att gården och trädgården är byggnadsminne. 2008 offentliggjordes en donation på 350 miljoner kronor för aulan från Familjen Erling Perssons stiftelse.

  När länsstyrelsen motsatte sig intrånget i byggnadsminnet beslöt man att istället lägga aulan, utökad med kontor och restaurang, på platsen för huvudbyggnaden och det centrala parktorget.

  Man önskade en spektakulär aula, som kunde hävda sig mot det nya Karolinska sjukhuset på andra sidan Solnavägen och vände sig till arkitekten Gert Wingårdh. Han har nu ritat en lutande glasbyggnad med en höjd motsvarande nio våningar, en
  atlantångare som hotar att krossa
  de byggnadsminnesmärkta byggnaderna och fullständigt skulle förändra upplevelsen av campusområdet.

  I en senare etapp planeras ytterligare ett jättelikt hus (Biomedicum), varvid också Medicinska föreningens hus utplånas.

  Det tycks alltså inte ha föresvävat KI, Akademiska hus eller Solna stad att den centrala delen i realiteten har ett kulturhistoriskt värde av högsta byggnadsminnesklass.

  KI har under senare tid sackat efter vetenskapligt, men vill fortfarande mäta sig med världens bästa universitet. Man verkar inte ha insett att de som kommer främst i internationella utvärderingar, med Harvard i USA och Cambridge i England i spetsen och därefter en rad kända amerikanska universitet i hög grad slår vakt om sin historia och sina campus, vilka kan sägas ingå i deras varumärken. En skövling av kärnan i dessa campusområden vore otänkbar, även om man erbjöds en aldrig så spektakulär nybyggnad.

  Att det med lämplig placering går att åstadkomma ny och intressant arkitektur, som inte förstör områdets karaktär, visas av de stora ovala hus för Karolinska Institutet Science Park, som nu färdigställs vid Solnavägen (arkitekt Sweco FFNS).

  Det finns dessutom en central plats som torde vara acceptabel för en djärvt utformad aula, nämligen i dalsänkan bakom huvudbyggnaden, med ett vida synligt läge intill Solnavägen.

  I huvudbyggnaden finns för närvarande Hagströmerbiblioteket, ett av världens främsta medicinhistoriska bibliotek, som man tänker flytta till aulans glashus, men som naturligtvis borde tilllåtas ligga kvar och expandera i det nu tomma boktornet.

  Ändra omgående planerna för aulan och Biomedicum, inte minst för Karolinska Institutets internationella renommé!

  FREDRIK VON FEILITZEN

  frilansskribent i stadsbyggnadsfrågor, ledamot av Stockholms skönhetsråd.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X