Annons

”Förstatligande ingen garanti för tillit i skolan”

Replik från Laura Hartman, Louise Bringselius och Anna Lexelius, Tillitsdelegationen.
Replik från Laura Hartman, Louise Bringselius och Anna Lexelius, Tillitsdelegationen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Publicerad

En central slutsats från Tillitsdelegationens tvååriga arbete med välfärdssektorn är att tilliten behöver stärkas i hela styrkedjan: från politiska uppdragsgivare hos såväl stat som kommun, till chefer, medarbetare och elever. Inte bara till kommunen, som Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, antar (SvD Debatt 30/11). Det är problematiskt att både staten och kommunerna styr både omfångsrikt och detaljerat. De många specialdestinerade statsbidragen kvarstår och skapar en tung administrativ börda och dåliga förutsättningar för planering. Den statliga tillsynen stödjer inte heller alltid verksamhetsutvecklingen. Därför riktar sig våra förslag i huvudbetänkandet (SOU 2018:47) till samtliga nivåer.

Vi har emellertid också sett lovande exempel på kommuner som medvetet arbetar för en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Konkret kan detta innebära färre kommunala mål för skolan och bättre stöd från förvaltningen för att avlasta rektorer, lärare, med flera.

Annons
Annons
Annons