Annons

Johan Norberg:Förstå Wikipedia genom Hayek

Friedrich von Hayek
Friedrich von Hayek
Under strecket
Publicerad

När jag först hörde talas om ett uppslagsverk på nätet där vem som helst kunde skriva utgick jag från att det skulle bli kaos. I dag är Wikipedia en självklar start på mångas kunskapsjakt. Trots fel och brister blev resultatet en spontan ordning där människor över hela världen lade ihop sina pusselbitar av kunskap för att bilda en större helhet.

En av Wikipedias grundare, Jimmy Wales, har sagt att ”Man kan inte förstå mina tankar om Wikipedia utan att förstå Hayek”. Det var nämligen denne österrikiske tänkare som knäckte den teoretiska grunden för planekonomi och statskontroll genom att visa att all information i samhället finns utspridd bland miljontals personer, ibland i omedveten form. När byråkrater fattar centraliserade beslut ersätts allas kunskap med ett fåtals. Vi kan bara dra nytta av all kunskap genom att ge frihet åt individer att agera efter den, vilket på marknaden förändrar priser så andra kan anpassa sig till kunskapen utan att själva känna till den.

Annons
Annons
Annons