Flasknosdelfiner i fångenskap.
Flasknosdelfiner i fångenskap. Foto: TT

Första ordet som översatts från delfinspråket

Forskaren Denise Herzing använder digital teknik för att översätta delfinspråk till människospråk och tvärtom. Delfinöversättningsprogrammet ger människor en möjlighet till mer omfattande kommunikation med delfiner.

Publicerad

Neurovetaren John Lilly inrättade på 1960-talet på den västindiska ön Saint Thomas ett laboratorium för att undersöka delfiner. Delfinerna kunde frambringa människoliknande ljud genom sitt blåshål, och Margaret Lovatt, en ung kvinna som var intresserad av delfiner men inte hade någon forskningsbakgrund, ville undersöka om man kunde lära dem tala genom en nära relation och mycket träning.

1965 flyttade hon därför ihop i ett undervattenshus med den unga delfinen Peter, en av de tre delfinerna i laboratoriet. Hon gav honom språklektioner två gånger om dagen. Peter gjorde så gott han kunde. Han hade till exempel svårt att uttala hennes namn och försökte blåsa bokstaven M med luftbubblor under vattnet. Margaret upptäckte snart att det inte främst var språklektionerna som gav inblick i hur Peter tänkte. Mest lärde hon sig när de inte gjorde något. Peter var till exempel väldigt intresserad av hennes anatomi. Han tittade länge på hennes lemmar och försökte förstå hur de fungerade.