Annons
X
Annons
X

Första Ipred-ärendet avgjort

Internetoperatören Ephone tvingas lämna ifrån sig uppgifter om vilken kund som stod bakom ett ip-nummer som misstänks ha spridit upphovsrättsskyddat material. Därmed är det första Ipred-ärendet avgjort i domstol. Beslutet är en seger för upphovsrättsindustrin.

Foto: SCANPIX

Dom i första Ipred-fallet:

Fakta

Ipredlagen ger upphovsrättsinnehavare rätt att i domstol begära ut identiteten bakom en illegal fildelning. Tidigare har det inte varit tillåtet att spåra datorernas IP-nummer till enskilda personer – men detta har ändrats från och med 1 april.

Enligt lagen ska det röra sig om ett upphovsrättsligt intrång av viss omfattning. Enbart nedladdning av ett fåtal verk ska inte räcka. Men så fort det handlar om uppladdning kan uppgifterna lämnas ut.

Dagens teknik innebär ofta att man laddar upp samtidigt som man laddar ned.

Annons
X

LÄS MER OM IPRED

Bara timmar efter att Ipred-lagen började gälla den 1 april i år lämnade fem ljudboksförlag in en anmälan till Solna tingsrätt. Via sitt juridiska ombud ville förlagen få ut information från Ephone om vem som står bakom en ip-adress som misstänkts ha spridit upphovsrättsskyddat material.

Ärendet – det första där Ipred-lagen prövas – har fått stor uppmärksamhet och turerna har varit många.

Ephone har hela tiden sagt blankt nej till att lämna ut uppgifterna. Skälen är flera: nätoperatören anser inte att det är bevisat att personen bakom ip-adressen verkligen gjort något brottsligt och tycker dessutom att det kan strida mot både EG-rätten och Europakonventionens regler om skydd för privatlivet att lämna ut uppgifterna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men nu går alltså Solna tingsrätt på ljudboksförlagens linje. I dag klockan 11 offentliggjordes beslutet som innebär att Ipred-lagen för första gången prövats juridiskt.

  ”Framgång för bokförlagen i det första Ipred-ärendet”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

  Enligt beslutet ålägger tingsrätten Ephone att lämna upplysningar om vem som stod bakom ip-adressen. Tingsrätten kommer fram till att det finns sannolika skäl för att intrång i upphovsrätten skett och att Ephone inte har fog för sina invändningar.

  I beslutet skriver tingsrätten att ljudboksförlagen, med hjälp av Antipiratbyrån, konstaterat att det mellan klocka 03.27 och klockan 05.44 den 1 april i år skedde upphovsrättsintrång via en ftp-server.

  Ljudböcker av bland annat Jens Lapidus, Stieg Larsson, Jan Guillou, Karin Wahlberg och Mia Törnblom fanns att ladda ner från servern, som var uppkopplad på internet via en bredbandsuppkoppling som Ephone tillhandahöll.

  Enligt tingsrätten står det klart att nedladdningar gjorts av ljudböckerna och tingsrätten godtar den bevisning som ljudboksförlagen lämnat in. ”Intrången har inneburit att verken tillgängliggjorts för allmänheten”, skriver tingsrätten i beslutet.

  Samtidigt går det inte att utesluta att den aktuella servern endast varit tillgänglig för personer med inloggningsuppgifter, anser tingsrätten. Men det spelar ingen roll.

  ”Oavsett hur det förhåller sig i det avseendet föreligger sannolika skäl för att de aktuella verken gjorts tillgängliga för mer än en helt sluten krets. Verken har därför enligt URL (upphovsrättslagen, red anm) gjorts tillgängliga för allmänheten”, står det i beslutet.

  Tingsrätten har också tagit upp frågan om proportionalitet – innan ett beslut om informationsföreläggande tas måste tingsrätten väga in eventuella olägenheter. Men inte heller här ser domarna några problem. För att ljudboksförlagen ska kunna driva ärendet vidare och stämma den misstänkte fildelaren måste de få tillgång till uppgifterna anser rätten.

  ”Därmed överväger skälen för ett informationsföreläggande de eventuella olägenheter eller men som åtgärden skulle kunna innebära”, skriver tingsrätten.

  Ephone ska också betala 75 000 kronor i rättegångskostnader. Samtidigt sätter tingsrätten ett vite på 750 000 kronor om Ephone inte följer beslutet att lämna ut uppgifterna.

  En eventuell överklagan ska vara inlämnad senast 16 juli.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX Bild 1 av 3
  Foto: SCANPIX Bild 2 av 3
  Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X