X
Annons
X

Första Googlekriget

Händelsen kommer troligen att gå till historien som den beskrevs i exempelvis
Aftonbladet: ”Kartan på Google visade att landremsan i Costa Rica tillhörde Nicaragua. Då invaderade Nicaraguas militärer området”.

Tekniken påverkar politiken. Vore upplysningen och den moderna demokratin möjlig utan tryckpressen? Hade förra seklets totalitära massrörelser uppstått utan radio? Skulle det radikala sextiotalets antikoloniala engagemang ha varit likadant utan de smidiga 16mm-kamerorna, som kunde förmedla hem bilder från Asien? Hade miljörörelsen varit lika stark utan Nasas färgfoton på jordklotet?

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X