Forssmed om...

Under strecket
Publicerad
Annons

...att utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige
– Ett rimligt ställningstagande, mot bakgrund av att vi i kristdemokraterna anser att svensk abortlag fortfarande ska gälla. Vi värnar också principen om fri rörlighet, och EG-rätten kräver det här. Med restriktionen att man ska betala för ingreppet själv, så tror jag inte att det kommer att bli aktuellt för så många. Men det kan leda till fler säkra aborter, vilket är bra, om alternativet är en osäker abort.

...sin kristna tro
– Jag är medlem i Tomaskyrkan, som tillhör ett samfund som heter Evangeliska frikyrkan. Tron är en viktig sak för mig. Jag har fått med mig mycket genom min kyrkliga uppväxt, som engagemang för människor. Men man måste skilja på den kyrkliga och den politiska sfären. Jag bygger inte mina politiska uppfattningar på den kristna tron, men hämtar inspiration från den etik kristendomen bidragit till.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons