Försökte norrmännen erövra Dalsland?

Dalslands kanal nära Håverud.
Dalslands kanal nära Håverud. Foto: IBL

”Är det sant att det första kriget mellan Sverige och Norge rörde kontrollen av Dalsland? Vem vann?”

Under strecket
Publicerad
Annons

Det krig som åsyftas av frågeställaren är en konflikt på 1090-talet. Det är osäkert om nationsnamnen Sverige och Norge skall brukas i sammanhanget, eftersom dessa stater ännu höll på att utformas. Kriget handlade snarare om två kungars överhöghetspretentioner. Just vid Vänern menade både Magnus Barfot av Norge och Inge den äldre av Sverige att folket rätteligen borde betrakta dem som härskare. Det leder också fel att hävda att det var första gången svenska och norska makthavare bråkade med vapen i hand. Väpnade gräl hade ägt rum förr. Icke desto mindre har frågeställaren en poäng. Bråket om Dalsland på 1090-talet är det första krig mellan våra kungar som blivit noggrant skildrat och som ledde till ett fredsavtal.

Vår äldsta källa till krigets förlopp är Historia de antiquitate regum Norwagensium, en latinsk historia om Norge som författades av Tore, en norsk kyrkoman som brukar hänvisas till som Theodoricus Monachus, ”munken Theodorik”. Krönikan skrevs troligen på 1170-talet. Här skildras hur Magnus Barfot i slutet av 1000-talet företog ett krigståg mot öster, där han gjorde anspråk på områden som bland annat inkluderade Dalsland:

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons