Annons

Försöken att få betygen rättvisa är fåfänga

Betygen sätts tidigare sedan nya skollagen trädde i kraft i år.
Betygen sätts tidigare sedan nya skollagen trädde i kraft i år. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX
Publicerad

Bristerna vid betygssättningen har påtalats åtskilliga gånger, nu senast när Skolinspektionen rättat om nationella prov. Bristerna är allvarliga eftersom betygen avgör vilka elever som ska få inträde till högre utbildningar. Men ingen skolinspektion i världen kan få landets alla lärare att sätta ”rättvisa” och jämförbara betyg så länge lärares och skolors anseende och ekonomi är beroende av de betygsresultat man kan uppvisa.

Det har länge kommit larmrapporter om orättvisor i betygen. Detta borde föranleda en allmän diskussion om hur meningsfullt det är att använda betygen som urvalsinstrument. Men det sker inte. Betygen har blivit till något av en helig ko, vars existens inte får ifrågasättas. Detta är märkligt, eftersom betygssumman inte säger något om vilka studenter som är lämpligast för de olika utbildningarna. Det krävs ju vissa erfarenheter, vissa kunskaper och vissa egenskaper för att studenterna ska kunna klara såväl utbildningen som det kommande jobbet. Men betygen säger inget om vilka studenter som har dessa förutsättningar.

Annons
Annons
Annons
Annons